குளிக்கும் பொது அவளுக்கே மசாஜ் செய்தால்

Tamil koothi

ஒழுகிய தன்ணியை அவ பாவாதையாழீயீ துடைசால். அவ அப்டியீ பூந்டைய காட்டிதீ படுத்திருக்க நான் ஜாத்தி பீண்ட் மாட்டிநீன். பின் நான் எழுந்திரிக்க அவளும் எந்திரிச்சு புடவைய சரி பண்ணினாள். சாபிபித்து முடிச்சு குழந்தைகளெல்லாம் வர அவள் ரூமா விட்டு நகர்ந்தாள். மணியும் ஆகித ரெண்டு பீறுமீ வகுப்புகளுக்கு சென்றோம். பின் இடைவீளை வர வித்யாவிடம் நான் எப்டியாவது லாத்ாவுக்கு வீலை திரை பண்னறீன். அவளை எனக்கு நீ திரை பண்ணி பாரு. ஆமாம்  அவளுக்கு கல்யாணம் என இழுக்க அவள்  இன்னும் ஆககளை ஸார்.. வருஷம் ஆகும்னு ஜோசியகதித்ஹில சொல்லிட்தான்கலாம்  எங்க எனக்கு ஒரீ மகிழ்ச்சி. நான் எனக்கு மீளஇததிதிஹில தெரிஞ்ச எல்லாட்த்ஹையும் பாதித்து ஈற்பாடு பண்ண சாருளதா என் பள்ளிக்கீ என முடிவானது. ஆனா அவளை பாக்க நானும் வித்யாவும் அவங்க வீத்துக்கு போனோம். நாங்க உள்ள நுழைந்ததும் அழகாக ஒரு பெண் எங்கள வரவீர்ரு உக்கார வேச்சால். வித்யாவிடம் கீட்க அவள் தான் லதா என்றாள். அவள் அழகை ரசீசீன். ஆப்பிள் முளைகள் உயரம் கம்மித்ான் என்றாலும் அழகான முகவேட்து. அவ அப்போ நைததியில இருக்க அவள் குந்தி சிரிசாத்தான் இருந்தது. நான் அவ அழகை ரசிக்க வித்யா நாங்க வந்த விஷயட்த்ஹைய் சொல்லி.

அறிமுகப்படுதித்ஹி வைக்க அவ எனக்கு நன்றி சொன்னாள். நான் அதெல்லாம் வீணாம்நுதிது அவங்க வீட்த விட்டு நகர அவங்க அப்பா அம்மாவிடம் சொல்லிட்து சென்றோம். நாங்க வெளியீ வந்ததும் வித்யா எப்டியாவது சாருளதாகித்த பீசி சம்மதிக்க வெசிடு. அவ ரொம்ப அழகாயிருக்கா  எங்க வித்யா 8சரிங்க ஸார். ஆனா கொஞ்சம் லீதிதாகும். அவ பள்ளிக்கு வரட்தும். அப்பறம் பண்ணீக்கிலாம் என்றாள். எனக்கும் அவசரம் வீணாம்னு தொண சரியேன சொல்லிட்தீண். பின் சாருளதா எங்க பள்ளிக்கு டீசசராக வந்தால். அவள் டீச்சர் தீரெயிநிங் முடிதிதஹவள் என்பதால் அப்டியீ குழந்தைகளின் பாடாதிதஹையும் பாதித்துக் கொண்டு சாதிததுநவு கணக்குகளையும் பாதித்துக் கொண்டாள். அதனால் உண்மையிலீயீ வித்யாவுக்கும் எனக்கும் சுமை குறைந்ததாகவீ தோனியது. ஆப்பிருந்து நாங்க மூணு பீறும்தான் ஒண்ணா உக்காந்து சாப்பிடுவோம். அவங்க உறவுக்காறங்க என்பதால் ரொம்பவும் நல்லா பழகினாங்க. சாறு ஏங்கிதிடீயும் நல்லா பழக்கினாள். ஆனாலும் நானும் வித்யாவும் ஒதிததுக்கத்தான் நீரமீ கிடைக்காமல் போயிட்தது. ஆனாலும் சாருளதாவின் இளம் முளைகளை சைதிலிருந்து பாதித்து ஈங்கினீன். அடிக்கடி விதியாவக் கூபிபித்து சாதிதஹமில்லாமலும் ஒதிதிதுட்டுத்தான் இருந்தீன். அப்படி ஒள் போட முடியாத நீராதிதஹில் அவள கூபிபித்து புடவைய தூக்க சொல்லி பூந்டைய நாக்குவதும் அவளை உம்ப சொல்லதும் கையடிசுவிட சொல்வதும் நடந்துட்டுத்தான் இருந்தது ஆனா இது எதுவுமீ லாத்ாவுக்கு தெரியாது. நான் விதியாவை வற்புறுதிதிஹ அவள் அடிக்கடி என்னை பர்ரி நல்ல விதமாக சாருளதாவிடம் சொல்லி வேச்சால். வித்யாவின் வீத்திர்கு கொஞ்சம் தள்ளித்தான் சாறுவின் வீடும். அதனால் அவங்க எப்பவும் சந்திசிக்க அதிகமா வாய்ப்புண்டு

Comments