சின்ன அரை அந்த ரூம் முழுவது மாக நுரை

Chinna oru arai antha room muluvathu maaga ore nurai

வெட்ட வெளியாக ஒப்பது என்றால் எனக்கு ரொம்பவும் பிடிக்கும். அதிலும் இளம் மங்கை யை போடுவது என்றால் என் பூலின் வேகம் ராக்கெட் வீக்கத்தை விட பெருசு. இவளை நான் ஒரு சிறிய அறையில் வைத்து எந்த அளவிற்கு நல்ல வெச்சு செய்தேன் என்று நீங்களே பாருங்கள்.

Comments