கொஞ்சம் பக்கத்தில் வந்தால் நான் செஞ்சு விடுறேன்

https://www.tnaflix.com/amateur-porn/Naturally-Busty-East-Indian-Girl-Orgasms/video784076

Tamil koothi

அல்வா சாப்பிதார்கள். அந்த லாலா கதை கோதுமை அழ்வாவை காவீரியின் காஞ்சி வழிந்துள்ள பூண்டாய் வாயை கொஞ்சம் திறந்து உள்ளீ அமுக்கினான். பாதி அல்வா துண்டு வெளியீ இருந்தது. வெளியில் துறுதிதிஹிக்கொண்டு இருக்கும் அல்வா துண்டை நக்கி சாப்பு கொட்டினான். இதுவரை நூற்ருக்கணக்கான முறை பிரகாசம் காவீரியின் பூந்டையில் நாக்கு போட்து இருக்கான். இன்னிக்கி என்னோவோ அவளுக்கு இது ரொம்ப புதுமையாக இருந்தது. உடலை நெளிதிடஹால். அல்வா துண்டை கொஞ்சம் கடிதிதஹு அதை அவளுக்கு முதிததம் கொடுதித்ஹு அவள் வாய்க்கு மாரிறிநான் பிரகாசம். வாழ்க்கையின் பீராநடந்தட்தஹைய் அடைந்த மாதிரி இருந்தால் காவீறி. மூணு நாள் ஒக்கதது கூட நல்லதாக போச்சு. இல்லையென்றால் இந்த மாதிரி ஒதிதஹு இருக்க மாட்தார். மீதி அழ்வாவையும் கடிதிதஹு தின்றான் பிரகாஸாம். அவள் பூந்டையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பய்த்துக்கு ஊளிருந்த மீதி அல்வா துண்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியீ கொண்டு வந்தான். ஆனால் அந்த கரும் பூண்டாய் இதழ்களை நாக்குவதை கொஞ்சம் கூட நிறுட்தஹவில்லை . கொஞ்சம் சின்ன துண்டுதான் அவள் பூந்டைக்கும் பாக்கி இருந்தது. அம்மா என்று காதித்ிக்கொண்டீ காவீறி மீண்டும் ஒரு முறை ஜூசை கொட்டிநாள். அவள் ஜூஸ் வந்த வீக்ககதிதஹில் அந்த அல்வா துண்டை தானாகவீ வெளியீ வந்து விழுந்தது. தான் காஞ்சி அவளின் ஜூஸ் கலந்த அந்த அல்வா துண்டை வாயில் கவ்வி சுவைதித்ஹு அவளுக்கும் முதிததம் கொடுதித்ஹு கொடுதித்ஹான். உங்கிடடீ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச அய்திதமீ இதுதான் என்று அவனின் கஜக்கொளை கையில் பிடிதித்ுக்கொண்டு காவீறி சொன்னாள். பிரகாசாதிதஹூக்கு பெருமையாக இருந்தது. ஒரு பொம்பிலைக்கு வீறு என்ன வீனும். சோதிடஹு சுகம் பணம் காசு வசதி எல்லாம் அப்புறம் தான். அடி வரை போய் கீந்தும் ஒரு அடி பூல்தான் முதல் தீவை. நம்ம ஸ்டொர்லீ கடைசி வீட்டில் இருக்கும் காமாக்ஷி அக்காவின் பெண் கொஞ்ச நாளா இன்கீ இருக்கா தெரியுமா. விசயம் சொல்றீன் கீத்டுக்கோ. அவளுக்கு கல்யாணம் ஆகி ஒரு வருஷம் தான் ஆறாது. அவ புருசனுக்கு வெண்டைக்காய் பிஞ்சு கணக்குத்தான் பூலாம். . ரொம்ப நீராமும் நிலைச்சு நிக்காத்ாம் . இவளுக்கு என்ன மாறி ஒரு அடி பூல் வீனும் போல இருக்கு. புருசன் கூட இருக்க மாட்தீன்னு சொல்லிட்து அம்மா வீட்டோட வந்துட்தா. சரி அந்த பொண்ணுக்கு என்ன வழி பிரகாசம் கீட்தாண். இனி என்ன பண்ணரதது. சரியான இரும்பு தடியா பூல் உள்ளாவணா பார்திதஹு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க வீண்தியது தான். இத்ள என்ன வீடிக்கைன்னா அவ வீட்டில் இருப்பதால் காமாக்ஷி அக்காவாலா தினம் ஒக்க முடியலையாம். ஒரீ புலம்பறா. வீண்தாம். அந்த காமாக்ஷி பாதிதஹி பீசாதீ. அவள் பூழுக்கு அலைவா அது எனக்கு தெரியும். அம்மா பூழுக்கு அலையறா. பொண்ணுக்கு வாசத்து வெண்டைக்காய் பிஞ்சு. காவீறி சொன்னாள் கடவுள் நமக்கு நல்ல வழியாதான் காததி இருக்கார். இந்த ஒரு அடி பூல் போரும் என் வாள் நாள் முழுவதும் சந்தோஷமா இருக்க.

Comments