பக்கத்துக்கு வீட்டு ஆன்ட்டியுடன் செயர்ந்து போட்ட குளியல்

Pakkathu Veettu Auntydan Seyarnthu Potta Kuliyal

Bath With Mallu Aunty

கொளுத்து பொய்  நல்ல கோளுக்கு மோலுக்கு என்று இருக்கும் என்னுடைய பக்கத்துக்கு வீட்டு பாபிய் ஆன்டி தனியாக குளிக்க மிகவும் போர் அடிக்கிறது என்று என்னையும் அழைத்தால்.

Comments