கட்டி வைத்து விட்டு செக்ஸ் அனுபவிக்கும் புதிய அனுபவம்

katti vaithu vittu aunty mela sex inbam tharukiraan

Tamil pundai

செய்து கொண்டு உள்ளீ விட்டு அடிதித எனக்கு தண்ணி கலரும் வரை கூதிடஹினால் தான் தூக்கம் வந்தது. இவ்வளவு கட்டுப்பாடோடு இருந்த என்னை என் அக்கவீ என் அதிதஹானிடம் அதாவது அக்கா புருஷனிடம் ஒக்க விட்டாள். ஆந்தக்Kஅத்ஹையை நினைட்தஹால் இப்போது கூட என் கூத்திப்பருப்பு அரிக்கிறது. முளைகள் பெருக்கின்றன. என் அதிதஹான் எங்களை விட ரொம்ப வசதியானவர். என் அக்கா பாமீனிக்கு கல்யாணம் ஆகி மூணாவது மாதமீ உண்டாகி விட்டாள். அதிதஹான் அவ்வளவு திறமையாக அவளை ஓதிதஹிருக்கிறார். அவளுக்கு ஒன்பதாவது மாதம் ஆனா போது அவள் துணைக்காக என்னை அவர்கள் வீத்திர்கு வரவழைதிதஹிருந்தால். எனக்கும் கல்லூரி லீவு என்பதால் பாமினி வீத்திர்கு சென்றிருந்தீன். கர்ப்பகாலப் பூரிப்பில் பாமினி இன்னும் அழகாக இருந்தால். நானும் அவளும் தனியாகப் பீஸிக் கொண்டிருக்கும் போது சந்திரிகா பிரசவட்டஹைய் நினைச்சா பயமா இருக்குடி. நம்ம றீவாதி பர்ஸ்ட் தெலிவாரியின் போதுதான் சேதித்ப் போயித்தா அதை நினைச்சா ரொம்ப பயமாயிருக்குடி என்றாள். நான் ஸீ. சரியான அசடு. இந்தக்காலாதிதல டெலிவரி என்கிறது ரொம்ப இசிடி. என்னமோ படிக்காத பதிதிக்காது மாதிரி இப்படிப் பயப்பதுரியீ என்று அவளுக்கு சமாதானம் சொன்னீன். அவள் விட்தால்தாணீ அதூக்கில்லைடி உங்கட்தானை நினைச்சாட்த்ஹான் பயமாயிருக்கு.

எனக்கு ஏதாவது ஆகித்தா என்ன செய்வாருதி என்றாள். நான் பொதி லூசு என்றீன். அப்புர்ம் என்னவோ நினைட்தஹவள் என்னை மிக அருகில் வைய்தித் ஈய் சந்திரிகா நீ யார் கூடவாவது ஓதிதஹிருக்கியா- என்றாள். நான் திடுக்கிட்டு ஈய் உனக்கு என்ன ஆச்சு. இப்படிப் பச்சையாப் பீஸ எப்ப காதிதக்கீட்த என்றதற்கு அவள் சிரிட்த்ஹபடி எல்லாம் உங்கட்தான் சொல்லிக் கொடுத்தித்தாண்டி. அவர் கூட ஒக்கும் போது சுன்ணி பூந்டைன்னு பீசுவாரு. என்னையும் கேட்ட கேட்ட வார்ட்தஹையாப் பீச் சொல்லி அததைக்கீட்துகிதிடீ என் பூந்டையில ஒப்பாருடி. அப்படி வெரியாப் பீஸிக்கிடடீ ஒக்கும் போது எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் தெரியுமா- என்றாள். நான் என்ன பாமினி என்னை Vஎருப்Pஎத்திரியா- என்றதற்கு அவள் ரொம்ப சீரியசாக ஆமா சந்திரிகா நீயும் அதும் மாதிரி பீஸிக்கிட்து அவரு கூட ஒக்கணும்தி.. ப்ளீஸ் என்றாள். என்னென்னவோ.

நான் மருப்பு சொல்லியும் அவள் கீட்பதாக இல்லை. ஒரு சமயதிதஹில் நானும் சரியென்று சொல்ல வீண்தியதாகி விட்தது. உள்ளூர சரி யாரிடமாவது எப்படியும் பூந்டையைக் காததி ஒக்காட்தஹான் போகிறோம் அதை அக்கா விருப்பாதிதஹிற்காக அக்கா புருசன் சுன்னியை வித்துக்கொண்டாள் என்ன என்று நினைதிதக் கொண்டீன். நான் சம்மதம் சொன்னதும் பாமீனிக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அன்று மாலை அதிதஹான் வருவதற்குள் இருவரும் குளிதிதி செந்டு போட்து தயாராக இருந்தோம். அவர் பாத்ரூம் போய் விட்டு வருவதற்குள் நானும் பாமினியும் அம்மானமாகி விதிடோம். அப்போது தான் பாமினியின் பானை போன்ற உப்பிய வயிற்ரையும் கிளீ நன்றாக் கொழுதிதப் போய் இருந்த அவள் பூந்டையையும் பார்திதஹீன். வெளியில் வந்த அதிதஹான் நாங்கள் இருக்கும் கோலதிதஹைப் பார்தித திகைதித நிற்க பாமினி எண்னட்தஹான் ஆச்சரியமாயிருக்கா- சந்திரிகாவுக்கு உங்க கூட ஒக்கணும்னு ரொம்ப ஆசையாம்.

Comments