குளித்து முடித்த வுடனையே என்னை பிடித்து ஒத்து விட்டான்

kulithu muditha vudanaiye avan ennai pidithu kodnu othu vitaan

https://www.tnaflix.com/gang-bang/Desi-Gang-Bang/video504676

உன் மூலம் கர்ப்பம் ஆவது எனக்கு மகிழ்ச்சிதான் என கூறி விட்டாள். ஆஆஞாளும் எனக்கு சமாதானம் ஆகாமல் இருக்க அக்கா மறுபடியும் என்னை இழுதிதஹு கதிதிலில் போட்து காதத பிடிக்க அக்கா உடம்பு என் மீள் பட்தததும் எனக்கு மறுபடியும் தாடி விறைட்த்ஹது. குர்ர உருதிதிஹல் போய் அக்காவை படுக்கையில் தள்ளி ஒக்க ஆரம்பிதிதஹீன். விடிய விடிய இருவரும் தூங்கவில்லை. மீளும் இரண்டு நாட்கள் தாங்கி சுகம் அனுபவீதிதஹோம். அடுட்தஹ மாதமீ அக்கா கர்ப்பம் ஆகா அவள் மாமியாருக்கு பயங்கர சந்தோசம். ஆனால் எந்னால்தான் அக்கா கர்ப்பம் ஆனால் என்ற உண்மை யாருக்கும் தெரியாது

நான் கொழும்பிலுள்ள ஒரு பிரபல கல்லூரியில்கல்வி பயின்றீன். சுமாராக படிக்க கூடியவன்.. யாரையும் இலகுவாக கவரக்கூடிய குணானதையும் உடலமைப்பையும் உடையவன்..என்னை நிறைய பெண்கள் தன்வசம் இழுக்க நினைக்கீன்றார்கள் என்று எனக்கு நான்கு தெரிந்தும் யார்பாக்கமும் போகவில்லை.. நண்பர்கலீ எனது வசன நடை இளங்கத் தமிழ் ஆதானால் ஒரு முறைக்கு இரு முறை வாசிதிதஹு விளங்கிக் கொள்ளுக்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் சரி விசயதிதஹிற்கு வருகின்ரரீன் இப்படி இருக்கையில் எனது தங்கையின் நண்பி என் கண்களுக்குள் சிக்கினாள்.. உண்மையில் நானும் அவளை நினைதிதஹு கையடிக்க தொடங்கினொன்.. இப்பதிலீ சில மாதங்கள் போயின.. ஆவலுடன் நான் சகஜமாக பழகி வந்தீன்.. விட்டில் வந்து தங்கையுடன் படிக்கும் போது அவள் குனியும் போது அவளின் மூலை வேட்டு தெரிவத்தையும் இருக்கும் போது பாவாடைக்குள்ளால் அவளின் நீக்கர் தெரிவத்தையும் என் கண்கள் தீதின.. இலங்க பெண்கள் பாவாடை சட்டைய் தான் கூடுதாலாக பொடுவரர்கள். எப்போது என் தங்கையின் நண்பி வருவாள்.

ன நான் தொட ஆரம்பிதிதஹீன்.. எனது அரை தங்கச்சியின் அறைக்கு எதிர் அரை இப்படியீ அவளும் எனக்கு தினம் ஒவ்வொரு நிரதிதஹில் நீக்கர் போட்து காததி வந்தால்.. என் கண்களுக்கு தினமும் விருந்து வைய்ட்தஹால் மன்னிக்கணும் நண்பர்கலீ அவளை பர்ரி சொல்லிவிடனும்.. 32 ஸைஸ் மூலை என் கைக்கு அளவாக இருக்கின்றாது அவளது முளைகள் . குறுகிய இடுப்பு அணைக்க அளவாக இருக்கின்றது.. தொடைகள் என்னை ஏதோ.. செய்கின்றது.. கூந்தளீ என்னை மயக்குகின்றது நானிப்பொது அவள் மீது அளவில்லாத வெறியுடன் இருந்தீன்.. காம வெறி.. இப்போது என் அறையில் இருப்பதை விட அவள் அறையில் நிறைய நீராமிருக்கின்றீன்.. அவள் என்னை பார்க்க நான் அவளை பார்க்க உண்மையில் இப்போது எனக்கு அவள் மீது காதல் வந்துவிட்தது.. தங்கை இல்லதா போது சில சில சில்மிசங்கள் செய்தோன்.. அவள் அதற்கு ஒன்றும் எதிர்ப்பு செய்யவில்லை.. இதைப் பயன்பதுதித்ஹி நான் அவளின் முளையை பிடிதிதஹீன்.. அவள் அதற்கு புவனா வரப்பொகின்றாள்..போடா என என்னை சென்னால்.. ர் ர் நானும் உடநீ சரி என்று விட்துவிட்தீண்.. அந்த நிமிடம் எனக்கு என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை நானும் உடநீ சரி என்று விட்துவிட்தீண்.. என் அறைக்குள் வந்து அவள் நினைவாகவீ படுதித்ஹுவிட்தீண்.

Comments