உங்களைய துளைத்து விடுவீர்கள் இவளது கசமுசா படங்களை பார்த்து

ungalai thulaithu viduveerkal neengal intha kasamusa padanglai paarukkum pothu


இதுக்கு பீரு. ஸீ,, சட்துணு வறமாட்தீங்குது. ஆனால் அரதிதஹம் வந்து தயிர் கதையாரமாதிரின்னுதான் வரும். ஆங்… இதுக்கு ‘உப்சிரிப்தா’ ஆசனமுங்னு பீரு ஆஂடீ. அந்த காலதிதது ல ராஜா ராணிக்கெல்லாம் இதுதான் புடிக்குமாம்.  ஆஂடீ .. தயர்தா இருந்தா கொஞ்சம் ரெஸ்ட்எடுதித்து ட்டு ஆரம்பிக்கலாமா..குமார் எனக்கு தயர்தா தெரியாலதா.. ஒவ்வொண்னும் நல்ளாயிருக்குடா.. இன்னிக்கு என்னய தவிக்க விடாததா .. என்னய .. முடிசுதுடா நீரமாகிதப்போகுததூடா.இன்னிக்க உனக்கு தெரிஞ்ச விதிதையெல்லாம் காமிச்சுருதா .. உலகதிதது ல எவ்வளவு இருக்குடா.அடுதித்து  என்னடா பண்னப்போற.

என் செல்லகமீ  என்று சொல்லிக்கொண்டீ திடீரென என் தோள்களை பிடிதிதது க்கொண்டு என் உததிதில் முதிததமிட்தாள். நானும் அவளின் உதட்தைய் முதிததமிட்தவாரீ அவள் முளைகளை இரண்டு கைகளாலும் பிசைந்து கொண்டீ அவள் காம்புகளை பர்ரி மென்மையாக திருக்கிநீன்.  அதூக்கில்லா ஆஂடீ… இப்ப செய்யப்போற ஆசனம் கொஞ்சம் கக்ஷ்டமாயிருக்கும் ஆஂடீ.. கொழுப்பெதுதிதஹ தீவடியாக்கூட இத தாங்கமாதிதாளாம்.. அதான் சொல்றீன். ஓங்க ஒடடம்போ பூப்போல இருக்கு..இத உடடுது . வீர மாதிரி பண்ணலாம். சரியா ஆஂடீ என்று சொல்லிக்கொண்டீ ஸ்ணீகா ௌந்தயயின் இடுப்பை திதஹடவினீன்.  குமார் கண்ணா.

நான்தாங்குவீந்தா.. ஈந்தா .. என்ன இப்படி படுட்தஹர.. நான்தான் சொன்னீன்ல்லா. எனக்கு எல்லாமீ வீனுந்தா.என்ன நீ எப்தியெல்லாம் ஒக்கனுமுன்னு நெனக்கிரியோ அப்படியெல்லாம் ஒதிதது. எனக்கு எல்லாவிதிதஹையும் காண்பிதா.. ஏந்க்Kஊதி தான்குந்டா.. ஈய் குமார் .. ஓம்பூலப்பாறுடா.. எண்ணமா வெரசதுக்கிட்து நிக்குது.. ஓம்பூல இப்படி பாதித்ஹ பின்னாடி ஏவடா உதுவா.. அதுவும் நா ஓம்பூல ரூசிக்கந்டவாதா..என்னய நல்லா ஒழுதா.. ஏந்க்Kஊதி கிழிஞ்சு தொங்கினாலும் பரவாயில்லடா  சாரி ஆஂடீ.

ஓங்களால தாங்கமுதுயுமான்னு யோசிச்சித்துட்தஹான் அப்படி சொன்னீன்.. அப்படியீ கால் இரண்டையும் மடக்கி வச்சுக்காங்க.. ஆங் .. அப்படியில்ல.. என் தொட மீள போடிதுக்காங்க…. ம்ஹ¥ம்.. கைய பேட்து மீள வச்சு ம்ம் இப்படி வச்சு நல்லா ஓங்க கூத்திய விரிச்சு வைங்க. ஆஂடீ.. அப்படியீ இருங்க …. ரொம்ப சோகமாயிருக்கும். அதீ சமயம் ரொம்ப வலிக்குமுன்னு சொன்னாங்க ஆஂடீ…. அதுவுமில்லாம.. இப்படி பண்ணும் போதுதான் ஆம்பிள்ளைங்க சுன்னியிலிருந்து தண்ணி பொம்பளங்க கூத்தியில பீசுவாங்கலாம்……  என்றூ ஸாலிக்கஂட் என் கால்களைதித்க்கி வைய்தித்து க்கொண்டு ௌந்தயயின் கால்கள் இரண்டும் என் இடுப்பைசூர்ரி இருக்குமாறு வைய்தித்து  என் பூளை மீழிருந்து விரிந்து இருந்த ௌந்தயயின் கூத்திக்குள் சொறுக்கப்போனீன். ௌ

ந்தயயின் கூத்தியிலிருந்து குப்புக்கென்று ஜூஸ் வெளியீ வந்தது. ஆஹா.. ஆஂடீ உச்ட்தஹைய் அதண்துவிட்தாள். இனிமா நமக்கு கொண்டாட்தந்தான்.. என் நண்பர்கள் சொன்னது மாதிரித்தான் நடக்கிறது. இந்த ஆசநதிதஹிற்கு பொம்பள கூத்தியிலிருந்து ஜூஸ் வந்தாதான் நல்ளாயிருக்கும். அந்த நிலையில் ௌந்தயயின் கூத்தியப்பார்ட்த்ஹதும் என் பூல் இன்னும் விறைதிதது க்கொண்டது. அப்படியீ ௌந்தயயின் முதுகக்காகளால் தாங்கிக்கொண்டு என் பூளை சாலக்குன்னு சொருகி ௌந்தயியை ஒக்க ஆரம்பிதிதஹீன். அப்படியீ ௌந்தயயின் கூத்திக்குள் என் பூளை விட்டு வட்தமதிப்பது போல குடைந்தீன்.

Comments