உனக்கு நான் எப்படி ஊழு கொடுக்கிறேன் என்று நீ பாரு

unathu soothirkku naan eppadi oolu kodukkiraal enru nee ippothu paaaru

என்னதானு அக்கா கீட்க நான் பாடிதூக்கு குனிந்து பாவாடைய தூக்கி பூந்டைய நாக்கினீன். அக்காவும் ஸ்சாா என முனாக்ித்தீ சமையல் வீளைகளை செய்தால். அக்காவின் பூந்டையில தன்னிவந்ததூம் நக்கி குடிசிட்து எழுந்து போயிடுவீன். அக்காவும் கம்மினு விட்துதுவாள். இப்படியீ இரவு சாப்பாடு ரெடியாயிட ரெண்டூ பீறும் சாபிபித்து முடிச்சோம். அவள் பெடறூம் போகலாமெங்க நான் பாத்ரூம் போயி காக்கூஸ் உக்காந்தீத்து வந்தீன். வரும் போது அவள் நைதிடிக்கு மாறியிருக்க நான் காதிதியெதுதித்ஹு அவளின் முளைக்ளிடதிதிஹிலும் பூந்டையிதாதிதிஹிலும் வேதிதி விட சிரிட்தஹால். எப்பவும் நான் பாக்கணும் எங்க அவள் புரிந்தவளாய் சிரிசிட்தீ சரியென்றாள். தினமும் கதிடில்லீயீ படுதித்ஹு போராதிக்க.

அன்று கதிதில் கதியில பாய் விரிச்சு படுதித்ஹோம். ர் ர் அவள் ஈண் இப்பாடினு கீட்க நான் இது சின்ன இடம் இங்க ஒதிதஹா சூப்பராயிருக்கும்னு அங்கீயீ படுதித்ஹு அவளின் திராசை கலட்தாமலீயீ ஒதிதஹீன். அப்டியீ ஓதிதிஹீட்து தூங்கிட்தீண். அடுட்தஹ நாள் அவள் வீலைக்கு கிளம்ப நான் லீவு போட வெச்சீன். அவள் அன்றிருந்தூ நான் சொல்வதைக் கீட்க ஆரம்பிட்தஹால். என் மீச லீவு நாட்களை எங்கக்கா மீனா பூந்டைய ஒதிதஹீ கழிக்க காழீஜ் நாட்கள் தொடங்கின. அப்பாவிடம் கீட்து அக்கா வீட்டிலிருந்தீ காலேஜ் போய் வர ஆரம்பிதிதஹீன். தினமும் ஒள் பொடுவதால் என் வாழ்க்கை சந்தோஷமாக் கழிய என் மீனா அக்காவும் நானும் கணவன் மனைவி மாதிரி வாழ ஆரம்பிதிதஹோம். நான் சொன்னாள் நாடு ரோட்டிலாயும் புடவைய தூக்கி காட்ட அக்கா ரெடியாயிருக்க என் மச்சான் பாவம் ஜெயிலிள வாழ்க்கைய கலிச்சிட்திறுந்தான். நான் அக்காவிடம் சாதிதஹியம்ஈ வாங்கிட்தீண். அவள் புருசன் வந்தாலும் அவனுக்கு தெரியாமல் நிச்சயம் என்னை ஒக்க வீந்டுமென அவளும் என் சுன்ணி குதித்ஹுகளுக்கு ஆசைப்படது சாதிதஹியம் செய்து தந்திட தினமும் என் மீன்ாக்காவின் பூந்டையில் என் இரவுகள் சுகமாகக் கழிகின்றன. என் மீன்ாக்காததான் என் உலகம். முடிந்தது கருதித்ஹுகள் வரவீற்ககப்படுகின்றன.

ஹாய் பிரந்ட்ஸ் இங்க என் கதைய உங்க கிட்ட பகிர்ந்ததுக்கிறததுல ரொம்பவும் சந்தோஷப்பதரீன். என்னைப் பர்ரியா அறிமுகம் இன்கீ . என் பெயர் சுந்தர். நான் ஆர்ட்ஸ் காலீஜ்ல கணித தீபார்த்மேண்தில் இருத்தி வருட படிப்பை படிசித்து இருக்கீன். என்னதான் காலீஜ்ல படிசாலும் எனக்கென ஒரு கீரில் பிரண்ட் கூடாயில்லை. ஈன்ணா என்கூட படிக்கிரவளுக்கக எல்லாம் தீவதியாளுக்கா. அவளுக்கக கூட பிரந்ட்ஷிப் வெச்சிக்கிட்தா முதல்ல பாக்கெட் காலியாகும் அப்பறம் காஞ்சி தீங்க காலியாகும். ஆனாலும் பெரிய யோக்கியப் பூந்தைகளைப் போல பிகு பண்ணிக்குவாலுக்கா. என் நண்பர்கள் எவதனுக்குமீ கீரில் பிரட்ட் கிடையாது அதணாளீயீ எனக்கு அதிக நண்பர்களும் கிடையாது. ஆனாலும் எனக்கு ஜே வெறியேண்பது எண்ணில் ஊடுருவி வளர்ந்து வந்த ஒரு விஷயம்தான் அதைப்பரிரி சொல்லோணும்னா . எனக்கு டீன் ஈஜ் வந்ததுமீ ஜே என் ராதிதஹாதிதஹில் கலந்த விஷயமாயிட்தது. அதாவது அப்போதுதான் என் நண்பர்களுடன் சீர்ந்து பிட்து படம் பாக்க ஆரம்பிட்தஹ காலம் பெண்களை ஜாத்தியுடன் பிராவுடன் மட்தும் நினைக்க தெரிந்த எனக்கு.

Comments