கமெராவில் தன்னை முழுவது மாக காட்டினால்

Cameravil Thannai Abaasa Maaaga Kattinaal Aval

கேமரா செக்ஸ் யில் ஈடு பட்டு கொண்டு இருக்கும் இவள். தந்து ரசிகர்தல் அவளுடைய வுடலை செய்கையில் பார்க்க வேணும் என்று நறைய பெயர் கேட்டு கொண்டனர்.  அத நால் இவளது ஆடையை அவளே அவுத்து புண்டை இற்கு விரல் விட்டு காட்டினால்.

Comments