காலேஜ் பெண் கூட சரியான செக்ஸ் இன்பம்

Tamil sex video

அப்புறம் தான் விழிதிதது என் பூந்டைக்கு ஒரு முதிததம் கொடுப்பார். முன்பு என்னை ரெஜினா என்று கூபிபிடதவர் இப்போதெல்லாம் ‘வேஜினாக்குததி’ என்றுதான் கூப்பிடுகிறார். இவர் இப்படிச் செய்வது எனக்கு ஒரு மாதிரி சங்கோசமாக இருக்கிறது. இப்படிக்கூட ஒரு கிறுக்குட்த்ஹானம் செய்வார்களா என் நினைக்கத் தோன்றுகிறது. இப்போது தான் நினைவுக்கு வருகிறது. காழீஜ் படிக்கும் போது என் பாய் பிரந்து ரிசல்ட் வருவதற்கு முதல்நாள் இரவு என்னை ங்ஙராக ஈருவான். அப்பட்தஹான் மறு நாள் ரிசல்ட் பாசிடிவாக இருக்கும் என்று சொல்லுவான் நீ என்ன நினைக்கிரீ மல்லிகா- _வேஜினாக்குததி ரெஜினா ஆஹா வேஜினாக்குததி ரெஜினா-எவ்வளவு அழகான பெயர் . உண்னவர் செய்வதை கிறுக்குத் தானம் என்று ஈண் நினைக்கிறாய். எனக்கு ஜாதகம் ஜோசியம் இவர்றில்

அவ்வளவு நம்பிக்கை கிடையாது. ஆனால் விண்ணிற்கும் மண்ணிற்கும் நடுவில் விளக்க இயலாத சில நடந்து கொண்டுதான் உள்ளன. உண்மையில் உன்னைப் போன்ற சில பூந்தைகள் மிக ராசியாக அமைந்துள்ளன என்பதை நான் அனுபவப் பூர்வமாக தெரிந்துள்ளீன். பெண்களைப் பொருதிதஹவரை அவர்கள் பிறந்த நீராதிதஹைவிட அவர்களது பூந்டைப்பூ மலர்ந்து பூப்பெய்திய நீரமீ இராசிக்காக கணக்கிதப்படுகிறது. திருமணங்களின் போது பொருதிதஹம் பார்ப்பதில் யோணிப் பொருதிதஹம் முக்கிய இடட்திஹைப் பெறுகிறது. நல்ல ராசியான ஒரு யோனி அமைந்து விட்டாள் அதில் ஒக்கும் அதிருஷாதுட்தஹைப் பெரும் ஆண்கள் மிக உன்னதமான நிலையை அடைகிறார்கள் என்பதீ உண்மை. அது கணவனாக இருந்தாலும் சரி காதலனாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ராசியான யோனிக்கு தன்னை ஒக்கும் ஆண்களை நிச்சயம் உயர்திதஹி விடும் குணாதிசயம் உண்டு. எனகவீ அந்த ராசியான பூந்டையை அந்த ஆண் மதிப்பழிதிதது கும்பிடுவதில் தவறில்லை. உண்மையில் இந்து மதப் பாராம்பரிய முறைகளில் யோனி பூஜை இடம் பேர்ருள்ளது. அதன்படி யோனி தெய்வாம்சமாக வழிபடப் படுகிறது. உண்மையைச் சொல்லவா  என் பூந்டையும் உன்னைப் போன்றீ மிகவும் ராசியான பூந்டைததான் தெரியுமா- ஒவ்வொரு வருடமும் நான் பூப்பெய்திய நட்சதித்ஹிரம் வரும் நாளில் என் புருசன் எனக்கு யோனி பூஜை செய்கிறார். அன்று என்னை அம்மானமாக உட்காரவைய்தித்து உடம்பு முழுவதும் தங்க நகைகளை அணுவிதிடது என் பூந்டைக்கு தீன் பால் ஊதிதஹி பூ போட்து பின் சூடம் காததிக் கும்பிட்துவிதிதுட்தஹான்.

என்னை ஒப்பார். எனகவீ நீ கொடுதித்து வைய்ட்தஹவள் உன் புருஷனிடம் சொல்லி உனக்கும் அவரை யோனி பூஜை செய்யச் சொல்லு. இருவரும் இன்னும் வாழ்க்கையில் முன்நீர்ரம் அடைவீர்கள். வாழ்தித்துக்கள் வேஜினாக்குததி ரெஜினா .மதன ராணி மல்லிகா எங்களது விதம் விதமான கீழ்விகளுக்கு நீ பதில் அளிக்கும் போது உன் பூண்டாய் எப்படி சுரந்து வழியும் எனக் கற்பனை செய்து பார்க்கிறீன். உன் தீன் வடியும் கூத்தியை நக்க வீந்தும் என ஆவலாக உள்ளது. நான் 19 வயதில் கல்யாணம் செய்து ஆறு மாதங்களீ ஆனா புதுப் பெண். இரண்டு மாதம் ஹனிமூன் சுவிட்சசர்லாண்து சென்றிருந்தோம். அப்போது அங்கிருந்த ஒரு கடற்கரையோரா சுர்ருலாத் தலதிதஹிற்கு சென்றோம். அங்கிருந்த ஒரு உயரமான லைட் ஹவுசீல்.

Comments