கிராமத்து கன்னி காலேஜ் பையனுக்கு அளித்த பரிசு

Kiramathu kanni thanathu college nanbanukku alitha parisu

உங்களுக்கு இது மாதிரி ஒரு தோழி இருந்தால் நீங்கள் அவளை என்ன செய்வீர்களோ அதே தான் இங்கடும் இவளை வைத்து செய்து இருக்கிறான். இளம் மங்கையின் காமம் அனுபவம் நிகழ்ச்சியை பாருங்கள்/ இவள் கூட ஒரு நால் படுத்தால் மட்டும் போதும் என்று உனக்கு இருக்கும் பூல் அரிப்பு புரிகிறது. அனால் இப்போதுக்கி நீஎங்கள் வெறும் தெறிக்க தான் விட முடியும்.

Comments