தோழிகள் ஒன்றாக செயர்த்து சமான் பகிர்து கொண்டனர்

tholikal onraaga seyarthu kodnu samaan pakirthu kolkiraarkal


அப்டியீ அக்கா மூலையில வாய் சேசு காம்பை சப்ப பால் கொட்டியது. அப்டியீ உறிஞ்சி குடிசிட்து அக்காவும் நானும் டீவீ பாக்க ஆரம்பிதிதஹோம். அக்காவின் முளைகள் ரெண்டும் நீட்டிதிருக்க டீவீ பாதிதஹிடுடீ முளையை தடவினீன். அக்காவின் தாலி கழுதித்ஹில் தொங்க நான் சிரிச்சீன். ஈந்தா சிரிக்கிரீ இல்ல தாளிய பாதிததுதான் பின்ணீ நான் குடும்பப் பெண் என சிரிசால். ரெண்டு பீறும் அப்டியீ உக்காந்து டீவீ பாதிதஹிதிருக்க அக்காவின் கையை எடுதித்து என் லுங்கிக்குள் விட்திட்தீண். அவள் கை பட்தததும் என் சாமான் நிமிர அவள் முளையை கசக்கீதிருந்தீன். அவளும் சுன்னிய ஆட்ட ஒக்கலாமா என கீட்தால். நான் இப்ப வீண்டாமென்றிட அவள் கையெதுதித்ஹிட்து ட்Vயை பாதிதஹிதிருந்தால். இப்படியீ நீராம் கடக்க மணி 12 ஆனது. எனக்கு வெரியீரா லுங்கிய விளக்கி ஜாத்திய விளக்க சுன்ணி படுதிதிஹிருந்தது. அக்கா என்னை பாதித்ஹால். அக்கா கையடிசு வீடு எங்க சிரிசால்..

பின் நான் மறுபடியும் சொல்ல மெல்ல கையாள சுன்னிய தொட்தால். சுன்ணி எழும்பிட ரெண்தாதிதூ ஆட்டிநாள். அவள் உம்ப வாய் கொண்டு போக நான் மருதிதிஹிட்தீண். ஆவழீம் விட்துதிது சுன்னிய குழுக்க என் தண்ணி கொட்டியது. அவ காடடியிருந்த பாவாடையிலீயீ சுதித்ஹாம செய்ய குழந்தை அழத் தொடங்கியது. அக்கா குழந்தையை எடுதித்து வந்து அப்டியீ மதியிலா போட்து குனிய வெளியீ நீதிதிய கலசங்கள் வழியீ குழந்தை பால் குடிச்சத்து. அப்போ அக்கா பாருப்பா உன் மாமன் நீ பால் குடிக்க ஈசியா வழி பண்ணியிருக்கான். எங்க நாநீ சிரிச்சீன். பின் குழந்தை பால் குடிச்சு முடிக்க தோட்டிலில் போடடுது அக்கா சமையல் வீலையை செய்ய ஆரம்பிட்தஹால். நானும் டீவீ பாதிதஹிதிருக்க அடுட்தஹ அரை மணி நீராதிதஹில் சமையல் ஆனது. அக்கா சுதந்திரமாகவீ முலையா காட்டிது வீட்டினூள் உலாவ நானும் அந்த அழகையீ பாதித்து ரசீசீன். ரெண்டு பீறும் ஒண்ணா உக்காந்தீ சாபிபித்து முடிக்க மணி 1க்கு மீலாக்கிட்தது. அவள் தூங்கலாமெங்க நாங்க ரெண்டு பீறுமீ கதிதிலில் படுதித்து

அவள் நைததியை மெல்ல கீழிருந்து தூக்க அளின் கணுக்கால் முதிதியென வெண்மைப் பிரதீசங்கள் தொடர்ந்தன. கொஞ்சம் மெல்ல தூக்க ரெண்டு அழகிய வெண்தொடைகள். அழகாக என் கண்ணை மயக்க ராணி என்னையீ பாதிதஹிதிருந்தால். அவள் தொடைகளில் முதிததமிட ஈதோ காம மனம் என் மூக்கை வருட மெல்ல நைததிய இன்னும் தூக்கி போத்தீண். அவள் ஜாத்தி வெண் நிரதிதஹில் கண்ணை மயக்க நான் முககதிதிஹைய் கீட்டீ கொண்டு போய் அவள் ஜாத்தியின் மீள் வாய் வெச்சீன். அவள் ஜாத்தியினுள் இருந்துதான் காம வாசனை வந்திருக்கிறது என்பதை நன்றாக நுகரப்பட அவள் ஜாத்தியின் மீள் முதிததமிட்தீண். அவள் ஜாத்டியில் பூண்டாய் இருக்குமிடாட்திஹைய் நாக்கால் நக்க அவள் உறுப்பிலிருந்த வந்த காம பாயாசம் அவள் ஜாத்தியை நனைதிதது என் நாக்கில் பாட ஆஹா.. உண்மையான அமிர்தம் என் தங்கச்சியின் பூந்டையில்.

Comments