புது நாற்காலியையின் உறுதியை சோதிக்கும் தம்பதிகள்

Puthu Naarkaliyin Uruthiyai Sothikkum Thambathikal

கடைக்காரன் வாங்கிய நாற்காலி மிகவும் உறுதியானது தான் என்று சொல்லி விட்டரு விட்டான். ஆனால் இந்த தம்பதிகள் அதை நம்ப வில்லை. அதை புது விதத்தில் சொதிகிரார்கள். நாற்காலியின் மேலே வட்காந்து கொண்டு பத்து அடி நீட்டம் கொண்ட தடி யை எடுத்து அவளது புண்டையின் மேலே வைத்து குத்தி குத்தி சூது அடி செய்தான்.

எங்களுடன் TELEGRAMயில் சேருங்கள் : https://telegram.me/tamilscandals

Comments