அவளது புண்டை மேல அடித்து வூதினான்

Tamil pundai

அவளும் ராஜனின் புதுக்கைக் கடிதிதது அதை   செய்திருக்கிறாள். ப்பா.. எவ்வளவு ஆசை எவ்வளவு காம்ம். இதில் வினோதமானது ராஜனின் மனைவி சரஸ்வதி இத்தனை ஈர்ருக் கொணத்தூ தான். என் ஊக்கம் யாதெனில் அவர்கள் இருவரும் ஈற்கநவீ நெருங்கிய தோழிக்ளாக லேஸ்பியன் ஜே செய்தவர்களாக இருந்திருக்க வீந்தும். எனகவீ தான் தான் நெருங்கிய தோழியும் தான் நாதிடஹானாருமான கலா தான் புருஷனுடன் ஒல்தித்தத்தைக் கண்டு கொள்ளவில்லை. ஆனால் இது பர்ரித் தெரிந்ட்தாக தான் கணவனிடம் காததிக் கொண்டாள் அது தனக்கு மரியாதை இல்லை என்று நினைதிதஹீ இத்தனை ராஜனிடம் கீட்ககவில்லை தெரிந்ட்த்ாக்க் காததிக் கொள்ளவும் இல்லை. அத்னால் என்ன ராஜன் உங்கள் காதிடில் மாலை பெய்கிறது. சீக்கிரம் டெலிவரி முடிந்தபின் ரெஸ்ட் எடுக்காட்தும் என்று சொல்லி ரூப்க்ளாவா உங்கள் வீத்திர்கு வரவழைதிதது திரும்ப அவளுக்கு ஒள் இன்பம் கொடுங்கள். பெஸ்ட் ஆஃப் லாக் ராஜன். மஜா மல்லிகா

அனுப்பியவர் Kஆமக்Kஅத்ஹை ராஜா எச்சரிக்கை வாசகர்கலீ கவனம். Kஆமக்Kஅத்ஹை மன்னனின் கதை பாடு சூடு என்றாலும் இது தாகாப் புணர்ச்சி இன்செஸ்த் பர்ரியாது பிடிக்காதவர்கள் படிக்க வீண்தாம் 8220 போடா கீணப்புண்ட 8221 8220 போடா கண்தாரொளி 8221 ம்ம்  தப்பா நினைக்காதீங்க. இப்படியெல்லாம் திதிக்கிட்து சண்டைபோடும் அண்ணன் தம்பிகலை பாதித்ஹிருப்பீங்க. பொதுவா அவங்கள சமாதானம் பண்னிவைக்க அம்மா வருவாங்க. அம்மா இறந்தவங்களுக்கு அப்பா வருவார். அப்பா வரலீன்னா சொந்தக்காரங்கள் யாராவது வருவாங்க. இல்ல அக்கா தங்கைகள் வருவாங்க. ஆனா அவங்கள சமாதானப்பதுட்தஹரத்து தங்கச்சி பூந்டையா இருந்தா. இப்படிப்ட்த வினோதட்தஹைய் எங்காவது பாதித்ஹிருக்கீங்களா  குறிப்பு ஈக்Kஅத்ஹை ஓர் ஆங்கில ஜே நாவலின் தழுவல் என் பெயர் ரமீஷ். வயசு 22. ஒரு ஆர்ட்ஸ் காலீஜ்ல கடைசி வருடம் படிக்கிரீன். எனக்கு ஒரு அண்ணன் ஒரு தங்கை. அண்ணன் பெயர் ராகுள் தங்கை பெயர் ராணி. என் அண்ணனுக்கு வயசு 25. திபிலமோ பதிசூட்டு ஒரு எலக்திரிக்கல் கடையில வீலை பாக்கறான். என் தங்கைக்கு 20. ஒரு என்ஜிணியரிங் காலீஜ்ல 2வது வருடம் படிக்கறான். நான் 8 வது படிக்கரப்பவீ பழுதிதிஹிட்தீண். எங்கம்மா எங்களின் சின்ன வயசிலீயீ இறந்திட எங்கப்பாதான் எங்கள வளர்ட்தஹார். அவர் ஒரு கம்பெனியில வீலை பாக்கறார். நானும் என்கன்ணனும் லீவு நாட்களில் வீலைக்கு போயி சமாளிப்போம்.

வாத்லிருந்தீ காம ஆசைகளுடந்தான் வளர்ந்தீன். எனன்னனும் அப்பதிட்தஹான். என் அண்ணனின் நண்பர்களுடன் நேரூங்கிப்பாலகும் வாய்ப்பு எனக்கு ஈர்பாத அப்பொழுதிலிருந்துதான் அவனைப் பர்ரி தெரிந்து கொண்டீன். நான் பதித்ஹாவது படிக்கும் போதுதான் என் நண்பன் வீட்டில் திருட்துட்தஹனமாக பிட்து படம் பாக்க ஆரம்பிதிதஹீன். பாதித்ஹ முதல் படமீ சக்கிலா படம்தான்.அப்போதெல்லாம் தமிழ் தார்தி தாளம் கிடையாது. அன்றிலிருந்துதான் கையடிக்கும் பழக்கமும் தொரிரிக் கொண்டது. ஆமாம் தினமும் கையதிக்காவிட்தாள் தூக்கமீ வராது என்ற நிலைக்கு தள்ளப்பட என் சுய இன்பம் என்னை ஆட்கொண்டது. இப்படியீ போய்துடிறுக்கு நான் 12வது படிக்கையில் ஒரு முறை என் அண்ணனின் பெத்தின் அடியிலிருந்து எடுதித்ஹீன்.

Comments