எது செய்தாலும் சதம் வராமல் செய்து விட வேண்டும்

Ethu seithaalum satham varaamal seithu vida vendum

https://www.tnaflix.com/indian-porn/Serena-Del-Rio-Gives-a-Supreme-Handjob/video428318

மதிய சாப்பாடதை சாபிபிடதுதிது நன்றாக தூக்கம் போத்தீண். எழுந்திரிக்க மணி 4 ஆகா முகம் கழுவிதிது றீவாதி டீச்சர் வீத்திர்கு சென்று பாக்கலாமெங்க வீடு திறந்திருந்தது. சந்தோஷதிதஹில் உள் நுழைய அங்கீ றீவாதி டீச்சரின் கணவர் ஈதோ துணிமணிகளை அடிக்கிடதிறுந்தார். நான் சென்று அவரிடம் ஈண் நீராதிதஹில் வந்திருக்கீங்க- என கீட்க அவர் தனக்கு கம்பெனி சம்பந்தமாக 2 நாட்கள் டோர் அனுப்புவதாக சொன்னார். அதற்குத்தான் தான் தயாறாவதாக சொன்னார். எனக்கு சந்தோஷம் தாங்க முடியலை.. அப்டியீ வாநதிதஹில் பரந்த மாதிரி இருந்தது. ரெண்டு நாட்கள் றீவதியுடன் ஜாலித்தானென இருக்க எங்க வீத்திர்கு சென்றீன். நான் சந்தோஷதிதஹில் டீவீ பாதிதஹிட்து உக்காந்திருந்தீன். எங்க வீட்து டெலிபோன் மணி அடிக்க எங்கம்மா எடுதித்ஹு பீசிநாங்க. நான் டீவீ பாதிதஹிதிருக்க திடீரென அம்மாவின் கண்கள் கலங்கிடடீ கொஞ்சம் ஆவீசமாக பீசிநாங்க.

அவங்க போனா வசத்தும் என்னவென கீட்க அவங்க எங்க தத்தாவிற்கு விபபதிதஹு ஈர்பாட்தததாம்.. தான் சீக்கிரம் செல்லலாம் என என்னை புறப்பட சொன்னாங்க. எனக்கு தலையிலீயீ கால் விழுன்தாப்தி இருக்க அம்மா அப்பாவுக்கு பொன் பண்ண சொன்னாங்க. அப்போதான் மனத்தில் ஒரு ஆய்தியா தோன்றியது. எங்க அப்பா நெம்பாருக்கு பதிலா வீறொரு நம்பரை தாயால் பண்ணி னாதிரீசப்பில் என அம்மாவிடம் சொல்ல அவுங்க என்ன செய்வதென முழிச்சாங்க. நான் உடநீ அவங்காளிடம் நான் இருந்து அப்பாவை கூடுதி வருவதாக சொன்னீன். அவங்களும் சரியென்றிதிடு கிளம்பினாங்க. அம்மாவுக்கு பணம் எடுதித்ஹு தந்தீத்து அவுங்களை வெளியீ வர றீவதியின் கணவரும் வந்தார். அவரிடம் அங்கிள் டீச்சர் என இழுக்க அவர் அவ நீரீ ரயில்வீ ஸ்டீஷந் வந்திடரீன்னா என்றார். எனக்கு ஒரீ குழப்பாமா இருக்க நான் அப்டியீ நின்றீன். அந்த அங்கிள் அப்டியீ அம்மாவை பஸ்தீந்தில் தீராப் பண்ணிதாரதா சொல்ல  என்னிடம் சொல்லிட்து பைக்கில் கிளம்பினாங்க. எனக்கு மண்தைய பீசிக்கிற மாதிரி இருக்க அப்டியீ டீவீ பாதிதஹிதிருந்தீன். அப்பா வந்தார். நான் உடம்பு சரியில்லாத மாதிரி நாடிசுத்டு படுதிதிஹிருந்தீன். அப்பாவிடம் விஷயட்த்ஹைய் சொல்ல அவர் என் நிலை பாதிதஹிட்து என்னை ஆஸ்பதிதஹிறியில் காட்டிது கூடுதி போவதாக சொன்னார். நான் மறுக்க.

அவர் கீட்பதாக இல்லை. என்னை தீரச் மாட்டா வெச்சு கிளப்பித்தார். என் நாடகம் அவரிடம் பலிக்காதென எனக்கு தெரியும். நான் வீட்தைய் விட்டு வெளியீ வர அப்பா வீட்டினூள் பைக் சாவி எடுக்க சென்றார். அந்த நீராதிதஹில் தீவதை மாததீரி றீவாதி டீச்சர் எதிரில் வர அவங்காளிடம் 15 நொடியில் எல்லா விஷயட்தஹையும் சொல்லி என்னை நீங்க பாதிதஹுக்கரீண்னு சொல்லுங்க எங்க அவங்க எங்கப்பா வந்ததும் அவரிடம் ஈங்க மாமனாருக்கு உடம்பு சரியில்லைனு இப்ப ராஜாவ பாதிதஹிதிருக்கீங்க. நீங்க போகாழியா இல்லீங்க இவனுக்கி வீர காய்ச்ாலாடிக்கூத்ாம். அதான் ஆஸ்பதிதஹிறி என இழுட்தஹார். உடநீ டீச்சர் அவன விடுங்க நான் ஆஸ்பதிதஹிரீ கூடுதி போரீன்.

Comments