புண்டை யை தூக்கி வைத்து ஒன்னு வுள்ளே விட்டான்

Pundaiyai thookki vaithu nalla onnu vulle vitu eduthaan

https://www.tnaflix.com/milf-porn/hot-indian-milf-gets-slammed-by-a-younger-guy/video257643

உன்னை முழு திருப்தி அடைய பண்ணுவது என் வீலை. நான் சொல்லும்படி கொஞ்சம் நடந்து கொள். உன் சந்தோஷதிதஹூக்கு குறைவீ இருக்காது. அய்யா. நீங்க சோல்றபபடி நான் நடந்துக்குறீன். அம்மாவை எப்படி கூதித்ஹி திருப்தி படுத்துவீங்களோ அப்படியீ இந்த கோதை கூத்தியையும் போது புறதிதி எடுங்க. திரும்பவும் அவள் கால்களை கொஞ்சம் விரிக்க சொல்லி என் பூளை மெதுவாக பாதி உருவி பின் உள்ளீ செலுதிதஹீநீன். அப்பா என்ன தைதா அவள் பூண்டாய். ஒதிதஹாலும் இந்த மாதிரி கருங்கல் பூந்டையில் தான் ஒக்கணும். ஒரு வீலை தமிழுக்கும் குழந்தை பிறந்து விட்டாள் அவள் பூண்டாய் லூஸ் ஆனாலும் ஆகிவிடும். நாலு ஆய்ந்து முறை அது மாதிரி வெளியீ இழுதிதஹு பின் உள்ளீ தள்ளியவுதன் அவள் பூண்டாய் இழக்க ஆரம்பிட்தஹது.

அவள் வழி தாங்காமல் முணக்ினாள். கோதை குதித்ஹு வீண்துமானால் ரொம்ப சாதித்ஹம் போடாதீ. தமிழ் கல்யாணம் ஆனா புததுசில் உன்னை மாதிரி தான் சாதித்ஹம் போட்து கொண்டு இருந்தா. சொல்லி சொல்லி இப்போ குறைதிதஹு கொண்டு விட்டாள். ஒக்கும்போது சாதித்ஹம் அதிகம் போட்தா ஒக்கலை ரசிக்க முடியாது. வழியை பொருதிதஹுக்கொண்டு என் குதித்ஹைய் வாங்கி ராசி. அப்போதுதான் ஒளின் முழு பயன் கிடைக்கும். அய்யா. நீங்க சொல்றது சரிதான். சாதித்ஹம் போடாமல் இருக்க முயற்சி பண்ணுகிறீன். ஆனா உங்க பூல் இட்தி போல குதித்ஹுது. அதுவும் உங்க இடி வழி பொறுக்க முடியவில்லை. அதுனாலதான் தமிழ் அம்மா உங்களை தினமும் அவங்க பூந்டையில் பஸ்கி எடுக்க சொல்றாங்க. இப்படி பீஸிக்கொண்டு இருக்கும்போது நான் தொடரர்ந்து ஒதிதஹுக்கொண்டு இருந்தீன். ஒரு கட்ததிதிஹில் அவள் பூண்டாய் விரிந்து என் பூளை நான்கு உள் வாங்கி நான் எந்த வித சிரமமும் இல்லாமல் ஒக்க துவங்கினீன். இடையில் அந்த தொங்கிப்போன பாசிகளை நான்கு பிசைந்து காம்புகளை கிள்ளி அந்த முளைகளை விரைக்க பண்ணினீன். இப்படி சுமார் ஈழு அல்லது எட்து நிமிடம் ஒதிதஹு இருப்பீன். அவள் பூண்டாய் இப்பவும் ரொம்ப லூஸ் ஆகி விட்தது.

நான் சொன்னீன் கோதை இப்போ எப்படி உன் பூந்டைக்குள் போறது பார். என் பூல் முதலில் உள்ளீ போக கஷ்டப்பட்தது. இப்போ வெண்ணைக்குள் காதித்ஹி போவது போல் வழுக்கி கொண்டு போறது பார். எல்லா பூந்தைகளும் இப்படி தான. நான்கு ஒதிதஹால் தான் இலகும். நீ இன்னும் கொஞ்சம் உன் கால்களை நெருக்கி கொள். அப்போது உன் பூண்டாய் இன்னும் கொஞ்சம் தைதிதாகும். இப்படி ஒதிதஹால் நீ என் பூளை உன் புதையை விட்டு வேளி எடுக்கவீ விரும்ப மாட்டாய். அய்யா. எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது. நீங்க ஒப்பாதிதஹில் எக்ஸ்ப்பர்ட் என்று அம்மா அடிக்கடி சொல்லுவாங்க. இப்போ எனக்கு நல்லா அது தெரியுது. நீங்க எவ்வளவு நீராம் ஒக்கணுமோ ஒருங்க. அம்மா கூத்தின்னு நினைப்புள இந்த வீலைக்காரியை வீலை எடுங்க. அவள் இப்படி சொல்ல நான் என் கைகளை நான்கு ஊனி கொண்டும் முழங்கால்களை இன்னும் கொஞ்சம் நீதிதி கொண்டும் அந்த கோதையின் கூத்தியில் திரும்பவும்.

Comments