அத்தை பெண்ணுடன் வீட்டில் நடத்திய வாலிப இன்பம்

Aththai Pennudan Veetttil Nadathiya Vaaliba Inbam

ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கும் என்னுடைய அத்தை பெண்ணை வயதிற்கு வந்த உடன் என்னுடைய தடி யை வைத்து கொண்டு என்னால் சும்மா இருக்க முடிய வில்லை. என்னிடம் எழுந்த ரொம்ப நாட்கள் ஆகா இருந்த காம பசி தீர்த்து கொண்டே அவளை வைத்து அன்று.

 

Comments