ஒரே ஒரு பூல் தான் பார்த்து பண்ணு டி

Ore oru pool thaan atha naala neee konjam paarthu pannudi

உங்கள் காதலி இது மாதிரி உங்கள் பூளை கொடுத்து விட்டால் அவள் ரசித்து கொண்டு சப்புவாள. என்னை அவள் சப்பும் பொது இப்படி தான். நான் ரெஸ்ட் எடுக்காமல் ஒப்பேன். உம்போதே உங்களாது பூளை தயார் படுத்து இவளது புண்டை காக இரும்பை போல அதை இருக்க மாக அக்குவதர் காக தான்.

Comments