ஓட்டை வையாக பார்த்தல் எல்லாமே தெரிந்தது

ottai vaiyaaga aval kulipathai paarthathil thaan ellame therinthathu

https://www.tnaflix.com/indian-porn/Indian-Girl-Showering-Spy-Video/video755087

முடியீ இல்லாமல் அழகாயிருக்க குமார் மீண்டும் சாதித்ஹம் போத்தாண். நான் வீக்கமாக ஓடிவந்து அவன் பக்கதிதஹில் உக்காரவும் ராததிகாக்கா ரூம் கதவை சாதித்ஹாவும் அவன் அம்மா கதவை திறக்கவும் சரியாக இருந்தது. ரெண்டு வினாடி தாமதிதிதஹிருந்தாலும் நாங்க அவன் அம்மாவிடம் மாதிதியிருப்போம். நான் குமார் பக்கதிதஹில் அமர்ந்து டீவீ பாக்க என் சுன்ணி ராததிக்ா அக்காவின் முளைகளை வருதியதால் கொஞ்சம் எழுந்தீருந்தது. அதுவும் அவங்க பூந்டைய வீர பாதிதஹத்தில் கொஞ்சம் ஆட்டம் ஆடியது. அவன் அம்மா சமயலரைசேன்று ஈதோ வீலை செய்ய உடநீ அவங்க ராததிக்ா அக்காவை கூப்பிடாங்க. அவங்க கதவை திறந்தீத்து நல்ல பொண்ணு மாதிரி எங்களை கூட பாக்காமல் நடந்து சமயலறைக்கு போக எனக்கு உண்மையிலீயீ இன்கீ நடந்தத.

உண்மையா நான் ராததிராக்காவை கததிப்பிடிச்சு பூந்டைய பாதிடஹீனா என எனக்கீ சந்தீகமாக இருந்தது. நானும் அப்படியீ இருக்க என் நண்பனும் ஈதும் நடக்காதவாறு டீவீ பாதிதஹிதிருந்தான். நான் அவனிடம் என்னடா அவங்களும் ஈதும் தெரியாத மாதிரி இருக்காங்க நீயும் என்னவோ ஒண்ணும் தெரியாத மாதிரி டீவீ பாதிதஹிதிருக்கீ. நான் பண்ணினாதெல்லாம் உண்மையாய்என எனக்கீ சந்தீகமா இருக்கு எங்க அவன் என்னை பாதித்ஹு சிரிட்தஹான். பின் தீய் நாங்க அந்த மாதிரி காட்திக்கிட்தா அம்மா கண்டுபிடிசிடுவாங்க. அப்பறம் எப்படி என இழுட்தஹான். நானும் புரிந்து கொண்டீன். பின் ரொம்ப நீராம் உக்காந்து பார்தித்ஹும் எனக்கு வீறு வாய்ப்பு கிடைக்காவீயில்லீ. அதனால் அங்கிருந்து கிளம்பினீன். அன்று இரவு முழுவதும் இதை நினைதிதஹீ கையடிசீன். எதிதஹனை முறை அடீசீனென தெரியலை பின் ரொம்ப தயர்தில் தூங்கிட்தீண். அதன் பிறகு ஒரு வாரதிதஹிர்கீடுதீ எனக்கு ராததிகாக்காவை சரியா பாக்க கூட டைம் கிடைக்கலை. ஆனா அந்த ஒரு வாரமும் தான் எப்படியெல்லாம் தான் அக்காவை ஓதிதஹிருக்கீணென குமார் கதை கதையா சொல்லுவான். எனக்கு அததைக்கீட்கவீ சுன்ணி நத்டுக்கும். அவனும் என் நீதிதிய சுன்னிய பாதித்ஹு கிண்தளாதிப்பான்.

நான் எப்படியும் அவங்கக்காவை ஒக்க நாள் பாதித்ஹு காதித்ஹிருக்க எங்கள் கல்லூரியில் மாததிதஹீர்வு வந்தது. நாளைக்கு தீர்வு என்பதால் கல்லூரியில் பாட வீளைகள் நடை பெறவில்லை. அவனும் நானும் ஈற்கநவீ படித்திருந்ததால் ராததிக்ா அக்காவின் பூண்டாய் கதையையீ பீசிதிருந்தோம். அவன்தான் அவங்கக்காவுக்கு பூந்டையில் முடிகளை சீவிங் பண்ணி விடுவானாம் தினம் இரவு ஒப்பாங்கலாம். இப்படியீ டைம் போக மாலை கல்லூரி முடிந்து இருவரும் வீட்தைய் அடைந்தோம். ஆனா அவன் வீடு பூத்தியிருக்க என் அம்மாவிடம் சாவியிருந்தது. அப்போதான் எங்கம்மா அவனை கூபிபித்து அவங்க பாத்தி சீரிசா இருப்பதாகவும். அவங்களை பாக்க அவன் பெர்ரோர் போயிருப்பதாகவும். நாளை வருவதாகவும் சொன்னாங்க. அவனும் சரியேன சாவியை வாங்கிட்டு தீரச் மாதித்திட்து எங்க வீத்திர்கு வந்தான். இருவரும் உக்காந்து பரீட்சைக்கு தயாராக எனக்கு ஒரு யோசனை தோனியது. அவனிடம் இன்று அக்காவை நானும் பண்னரீண்தா எங்க அவன் எப்படி என கீட்தாண். ரெண்டு பீறும் உங்க வீட்டிழீயீ படிப்போம்தா எனசோல்லி இரவு உங்க வீடு வந்திடறீன் அவனுக்கும் நன்று எனப்பாட மாலை எங்க வீட்டில் படிதிதஹோம்.

Comments