மட்ட மகா இவள் கை அடித்து விடுகிறாள்

நான் போய் வருகிறீன். இன்னும் ஒரு வாரதிதஹுக்குள் வாடகை வர வீந்தும் என்று கண்டிப்பாக சொன்னான். ருக்மணி ஈண் அதுக்குள் கிளம்பி வித்தீர்கள். சர்ரு பொறு என்று சொல்லி விட்டு உள்ளீ போனால். எதற்காக இவள் நம்மை இருக்க சொல்கிறாள் என்று அழகு குழம்பினான்.உள்ளீ போனவள் வந்தால். அவனை சோபாவில் உட்கார சொல்லிவிட்து தானும் அவள் அருகில் உட்கார்ந்தால். எனக்கு பணம் வந்து விடும் கொடுதித்ஹு விடுகிரீன். செட்தியாருக்கு பணதித்ஹூக்கு அவசரமீ இல்லை. நீங்கள் தான் அவசரப்பதுதித்ஹுகிறீர்கள். இன்னும் கொஞ்ச நாழி பீஸிக்கொண்டு விட்டு போகலாம். பாவம் ஆசி. செட்தியாரால் ஆசி ஒரு உபயோகமும் இல்லை. என்ன சொல்கிறாய் என்று அவன் கீட்தாண். ருக்மணி சொன்னாள் அவன் தொழில் கொஞ்சம் தாதிதி விட்டு போங்க உங்களுக்கு ஒண்ணும் தெரியாத மாதிரி இருக்கீங்க. பாவம் ஆசி.செட்தியாருக்கு பணம் தான் முக்கியம். ஆசி முக்கியம் இல்லை. ஆசி என்ன பண்ணுவாள். பொறுக்க முடியவில்லை. கால் ரொம்ப சூடா இருக்கு செட்டியார் தோசை வார்ட்த்ஹால் என்ன அல்லது வீறு யாராவது தோசை கூதிடஹினால் என்ன. ஆசிக்கு சூடு தனியவீந்தும். அதுனால தான் ஆசி தன்னை விட வயசு குறைந்தவர்கள் கூட பதுக்கிறாள். என்ன நீங்க பாடிதூக்கு என்னோவோ பீஸிக்கொண்டு போறீங்க. ஆசியா பாதிதஹி தப்பா சொல்லாதீங்க. இதோ பாருங்க. உங்க ஆசி பாதிதஹி உங்களுக்கு வீணா தெரியாம இருக்கலாம். அல்லது நீங்க தெரிந்ததா காதத கொள்ளாமல் இருப்பீங்க. ஆனால் ஆசி நடப்பு பாதிதஹி எங்களை மாதிரி ஆளுக்கு எல்லாம் தெரியும். உனக்கு எப்படி தெரியும்ணிணு கீப்பீங்க. வேக்கட்த்ஹைய் விட்டு சொல்றீன். உங்களுக்கு தெரியும். எங்க வீத்துக்காரர் என்னோட இல்லை. ஆசிக்கு ஈர்பாட்த அதீ சூடு தான் எனக்கும். போன வாரம் ஒருதிதஹனுடன் படுதித்ஹீன். அவன் தான் சோணகனான். நான் ரெக்குளாறா ஆசியா பொதுவீன். ஆசித்தான் கூபிபித்து அனுப்புவாங்க. வித விதமா பண்ணுவோம். நல்ல பணம் கொடுப்பாங்கன்ணு. இப்போ சொல்லுங்க. நான் சொல்றது பொய்யா. பொதுவா செட்டியார் வீடுகளில் செட்தியார்கள் தான் பெண்தாதிதியை தவிர ஒருதிதஹியை Vஐப்Pஅத்தியாக வைய்தித்ஹு இருப்பார்கள்.இன்கீ என்ன வென்றாள் ஆசி தான் வீறு ஆள் வைய்தித்ஹு இருக்கிறாங்க. இவ படீ கில்லாடி போல. எல்லா விசயட்தஹையும் தெரிந்து கொண்டு இருக்கா. ஆசி பாதிதஹி விசயம் நமக்கு மட்தும்த்ான் தெரியும்ணிணு நினாச்சா எல்லோருக்கும் தெரிஞ்சு இருக்கு. சரி. நாம போய் வீணா ஆசிக்கு வாக்காலாதிதஹு வாங்க வீண்தாம் . ருக்மணி மீளும் என்ன சொல்ல போறான்னு கவனிப்போம் என்று எண்ணி இன்கீ பாருங்க அது ஆசி பாதிதஹி தனி பட்த விசயம். நமக்கு அதில் என்ன சம்பந்தம் இருக்கு. என் வீலை வீட்து வாடகையை வசூலிப்பது தான். அது சரி அளகப்பன் .

 

செட்தியாருக்கு இந்த பணம் வந்துதான் ஆகா வீண்தியது ஒண்ணும் இல்லை. ஆசி வெளியீ போய் மீயடரத்தை தடுக்கவாது செய்யலாம்.அதை விட்டு விட்டு பணம் பணம் என்று ஈண் தான் ஆலயராரோ. நாங்க பணம் கொடுக்காமல் இருக்க போவது இல்லை.

Comments