ஆபாச புகை படம் போட்டியில் வெற்றி காம கண்ணிகள்

Aaabsa Pugai Padam Pottiyil Vettri Pettra Kaama Kannigal

சிறிது நாட்களுக்கு முன்பு நமது தலத்தில் நடந்த சிறந்த நிர்வாண செக்ஸ்ய் பெண்கள் போட்டியில் வெற்றி பேட்டர மங்கைகள் இவர்கள் தான். சாதாரண மான மட்டற்ற பெண்கள் மாதிரி இல்லாமல் இந்த பெண்களில் நிர்வாண மேனியை பார்த்த உடன் நாங்கள் மெய் சிலிர்த்து விட்டோம். நீங்களும் பார்த்து விட்டு எங்களது தேர்வு சரி ஆனது தானா என்று பார்த்து சொல்லுங்கள்.

Comments