காலேஜ் பேனாக இருந்தாலும் இவளுக்கு நாட்டு கட்டை புண்டை

College Penaaaga Irunthaalum Ivalukku Katttu Kattai Pundai

வீடியோ வின் ஆரம்பத்திலையே புண்டை யை விரித்து வைத்து வெட்க பட்டு கொண்டு இருக்கும் இந்த டீன் காலேஜ் மங்கை முதல் முதலாக தனது காதலனுக்கு விரித்து காட்டிய பொழுது எடுத்த படம்.  இவள் வயது என்னமோ இருபது ஆகா இருந்தாலும் இவளது புண்டை யை பார்பதற்கு சுமார் முப்பது வயது ஆன்டி யின் நாட்டு கட்டை சுன்னியை போல ஓப்பதற்கு செம்மையாக இருக்கிறது.

Comments