தடியையும் கோட்டையையும் விரும்பி நக்கும் சிநேகிதி

Poolaiyum Kottaiyaiyum Virumbi Nakkum Snegithi

இந்த சென்னை புறத்து ஆன்டி பூலை உம்பி உம்புவதில் மிகவும் திறன் கொண்டவள் ஆகா இருக்கிறாள். அவளது பெரிய முலையையும் கொழுத சுன்னியையும் மறக்காமல் பாருங்கள். உம்பும் சுகம் என்றால் அது இந்த மங்கையை போல தான் இருக்க வேண்டும். அவல தடியின் நுனியில் இருந்து ஆரம்பித்து அவள் கோட்டையின் முடிவு வரை அவள் மொத்த மாக சப்பி உரிவதை நீங்கள் பார்க்கலாம்.

Comments