திருமணம் ஆகாத பெண் சுன்னியை ஆசையாக ஊம்புகிறாள் (Jan adv)

Thirumanam aagatha pen sunniyai aasaiyaaga oombugiraal

Advertisement – Indian Girls

திருமண வயது ஆகும் பெண் பாகத்து வீட்டு கணாவன் உடன் தகாத உறவு வைத்து இருக்கிறாள். இவள் எப்படி எல்லாம் சுன்னியை ஊம்புகிறாள் என்பதை பாருங்கள்.

கள்ள காதலன் பதுமை சுன்னியை ஊம்பி விடுவதை அழகாக காம படம் எடுக்க ஆரம்பிக்கிறான். அது தெரிந்துகொண்டு பெண் சுன்னியை விளையாடிகொண்டே உரிந்து ஊம்பி விடுகிறாள்.

செக்ஸ்சியாக சுன்னியை உரிந்து ஊம்பும் பொழுது காதலன் தான் எவளவு கொடுத்து வைத்தவன் என்பதை நினைத்து பார்த்து சந்தோசம் அடைகிறான். பெண்கள் சுன்னியை ஊம்பி விட்டால் அது மனதிற்கும் பின்பு நிறைய காம ஆசைகளையுமே பூர்த்தி செய்யும்.

பதுமை கள்ள காதலன் சுன்னியில்விந்து வரும் வரை விடம்மல் உரிந்து ஊம்பிக்கொண்டே தான் இருக்கிறாள். காதலனும் என்ன ஆனாலும் சரி சுன்னியை நல்ல ஊம்பிக்கொண்டே இரு என்று சொல்லி உலசமாக இருக்கிறான்.

Comments