சமான் என்றால் அது கிராமத்து பெண்ணின் சாமான்கள் தான்

Pundai alagu enraal athu kiramathu pengalin samaan alagu thaan

விட்டில் யாருமில்லாதா நீராதிதஹில் எங்கள் அன்பு கலந்த காமம் தொதறந்தது.. இப்படியீ 2 வருடம் சென்று இப்போது நானும் அவளும் திருமணமாகி இருக்கின்றோம்.நான் ஒரு சிறிய அளவில் ஒரு ஜாப் ஆர்டர் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை நடதிதிஹி வருகின்றீன். ஆரம்பதிதஹில் நானும் அண்ணனும் சீர்ந்துதான் இந்த தொழிலை நடதிதிஹி வந்தோம். அண்ணன் ஆர்டர் பிடிக்க வெளியில் மார்க்ட்டிங் சென்றுவிட நான் உள்ளீ தொழிற்சாலை நிர்வாகதிதஹைய் பார்திதஹு வந்தீன். நன்றாக பிசினாச் நடந்துகொண்டு இருந்தது. அண்ணனுக்கு திருமணம் ஆனதும் எல்லாம் தலை கீழாக மாறிவிட்தது.

அண்ணி மெல்ல மெல்ல கம்பனி நிர்வாகதிதஹில் தலையிட ஆரம்பிட்தஹால். என்னை ஒரு வீலைக்காரானை போல விரட்தி வீலை வாங்க ஆரம்பிட்தஹால் . இருந்தாலும் நான் அண்ணியை எதிர்திதஹு ஒரு வார்ட்த்ஹைய் பீசமாட்தாண். காரணம் அண்ணியின் அழகு அப்படி. மாணிரதிதஹில் இருந்தாலும் கும்மென்ற முளைக்ளுடன் சுண்டி இழுக்கும் கவர்ச்சி உடல் அழகுதான் இருந்தால். இரவில் அண்ணனும் அன்னியும் ஒப்பாதை மறைந்திருந்து ஜன்னல் வழியாக பார்ப்பீன். அண்ணனுக்கு என்னை விட சிறிய சுன்நிததான். அன்னிக்கு தினமும் ஒதிதஹாக வீந்தும். அண்ணனுக்கோ அண்ணியின் மீள் ஈரி படுதித்ஹு ஒரு இரண்டு நிமிடம் செய்தாலீ அவனுக்கு அவுதாகிவிதும். கிளீ இறங்கி படுதித்ஹு விடுவான். அண்ணி விடாது. அண்ணன் சுன்னியை நீண்ட நீராம் கையதிதிதஹு உம்பி விரைக்க செய்து பின் அவன் மீள் ஈரி படுதித்ஹு தீங்காய் ஊறிக்க ஆரம்பிதிதஹு விடுவாள். அண்ணன் செதிதஹவன் போல் கிளீ கிடக்க அண்ணி அவன் மீள் பீயாதிதம் போட்து ஒப்பால். பின் எனக்கு வறுத்து எனக்கு வறுத்து என கூறியாவாறீ உடம்பு முறுக்கீறி கண்கள் சொக்கி வாயில் எச்சில் ஒழுக்க இடுப்பை அசைதிதஹு அசைதிதஹு அம்மா அம்மிாஅ ஆமம்ம்ம்மா என முனாக்கியபடி இன்பம் அனுபவிப்பால். நான் அதை பார்திதஹு முடிதிதஹதும் பாத்ரூமில் கலட்டி போட்து இருக்கும் அவளின் புரா உள்பாவாடைகளை எடுதித்ஹு என் படுக்கையில் பரப்பி வைய்தித்ுக்கொண்டு அதன் மீள் படுதித்ஹு கொண்டு அண்ணியை கற்பனையில் நினைதித்ுக்கொண்டு என் சுன்னியை அதில் வைய்தித்ஹு தீய்திதஹு கை அடிதிதஹு சுகம் அனுபவிப்பீன். நிஜதிதஹில் அண்ணியை ஒப்பத்து போலவீ ரொம்ப சுகமாக இருக்கும்.

பின் மறுபடியும் பாத்ரூமில் அவர்றை கொண்டு போட்து விடுவீன். இதனால் பகலில் அவள் என்னை வீலை காரன் போல நடதிதிஹுவதீ எனக்கு ஒரு சுகமாக இருந்தது. அண்ணி தொழில் நிர்வாகதிதஹில் மிக திறமைசாலி. பிரச்னை செய்யும் எப்பீற்பாட்டவரையும் தான் பீசால் வழிக்கு கொண்டுவந்து விடுவாள். நல்ல சூறு சுருப்பு நிர்வாக திறமை உள்ளவள். அண்ணனுக்கு பதிலாக அன்நிததான் ஆர்டர் பெறுவது மார்க்ட்டிங் போன்ற வீளைகளை கவனீதித்ஹு வந்தால். ஆர்டர் தரும் நிறுவனதிதஹில் அன்னிக்கு நல்ல செல்வாக்கு இருப்பதை என்னால் காண முடிந்தது. ர் ர் . | காரணம் எனக்கு ஒரு நாள் புரிந்தது. வழக்கமாக ஞாயிருறு கிழமை எப்பொழுதும் நான் வீத்துக்கு வறமாட்தீண். நண்பர்களுடன் தண்ணி பொட்துவிதிது நண்பர்கள் ரூமிழீயீ தங்கிவிடுவீன். ஒருநாள் நண்பர்கள் ரூமில் தண்ணி பொட்துவிதிது புளுப்பிலிம் பார்திதஹோம். எனக்கு உடம்பு தினாவேதுதித்ஹு அண்ணி நினைப்பு வந்தது.

Comments