சுண்ணி என்றால் இது இவளுக்கு இருபது தான்

Sunni enraal athu ivlaukku irupathu pola thaan

கல்யாணத்திற்கு முன்னாடி இருக்கும் பெண்களும் அதேவே கல்யாணத்திற்கு பின்னாடி இருக்கும் பெண்களும் இரண்டுமே அது மாதிரி இல்லை மூளுவது மாக வேறை.

Comments