இரண்டு கலூரி மங்கைகள் லெஸ்பியன் சேட்டை

irandu kaloori mangaikal lesbiyan settai seiyyum kaatchikal

எனது ஹோச்டேல் ரூஒமில் இந்த இரண்டு பெண்களும் ஒன்றாக வந்து. கதவை சாதி விட்டு ஒண்ணுமே சொல்லாமல் அவர்களது ஆடை கலை அவுத்து போட்டு என் முன்னாடி சேட்டை செய்தனர்.  அந்த நாள் இரவு முழுவது இவர்கள் கூட தான் செம்ம மஜா வாக இருந்தது.

Comments