இருமா தடவ தடவ தான் நல்ல இருக்கும்

Iruma thadava thadava thaan nalla moodu eerum

https://www.tnaflix.com/anal-porn/Hairy-Teen-Anal-Fucked/video921905

எனக்கு வலிக்குது என்றதும் அவள் அய்யோ சொரி நான் அதிச்சத்து இல்ல தெரியாம பாட்திச்சு சொரி என்று சொல்லி என் அருகில் வந்து என் கன்ணட்தஹைய் தடவினாள். பின் நீயும் என்னை அடி என்று சொல்லி அவள் கன்ணட்தஹைய் காட்டிநாள். நான் அடிப்பது போல் கையை கொண்டு சென்று பின் மெதுவாக அவள் கன்ணட்தஹைய் தடவினீன். உடநீ அவள் கண்களை மூடி தலையை கையோடு சாயிட்தஹால். நான் கையை தடவி வெளியீ தெரிந்து கொண்டிருந்த பிராவின் கண்ணியோடு சீர்திதஹு தடவினீன். உடநீ அவள் என்னை காதத பிடிதிதஹு என் மார்பில் சாய்ந்தாள். நான் அவளை காதத பிடிட்தஹபடி பின்னால் சென்று கதவை மூடி லாக் போத்தீண். பின் கதவில் சாய்ந்து நின்றுகொண்டீ அவளை காதத பிடிதிதஹு கழுதித்ஹில் நாக்கினீன். அவள் ம்ம்ம் .

என்றபடி மார்பிலீ சாய்ந்து பின் முதுகை தடவிக் கொண்டாள். 5 நிமிடதிதிஹிற்கு மீள் தடவி பின் தோள்களில் பிடிதிதஹு அவளை விளக்கினீன். அவள் முககதிதிஹைய் பார்திதஹீன் அவள் தான் காமக் கண்களால் என் முககதிதிஹைய் பார்ட்தஹால். நான் என் வலது கையால் அவள் முககதிதிஹைய் தடவினீன். தடவிக்க்ொண்டீ அவள் ழீப்சை என் பேரு விரலால் அழுதிதஹீநீன். அவள் ம்ம்ம் . என்று முனகி கண்களை முடி தலையை கையோடு சீர்திதஹு சாயிட்தஹால். நான் அவள் உதட்தைய் தடவி கீழ் உதட்தைய் கடிதிதஹீன். பின் 5 நிமிடம் வரை அவள் உதட்தையீ கடிதிதஹு பின் அவள் நாக்கை கடிதிதஹு வெளியீ இழுதிதஹு சூப்பினீன். பின் வாயை எடுதிதஹதும் அவள் மீண்டும் என் தலையை இழுதிதஹு என் உதடு மறிறும் நாக்கை கடிதிதஹு சூப்பினால். பின் நான் அவள் இடது முளையை அழுதிதஹி பின் இரு முளைகளையும் மாறி மாறி பிசைந்தீன். பின் நான் அவளிடம் வா உள்ளீ போலாம் என்றீன். அவள் ம் வா என்று கூறி ப்போயரிலிருந்து லிவ்விங் ரூமில் போய் நின்றாள். நான் அவள் பின்னால் சென்று அவள் பின்னால் நின்றபடி காதத பிடிதிதஹீன். அவள் வெயிட் என்று சொல்லி என் கையை விளக்கி திரும்பி பார்திதஹு சொரி தா.. வீர எதுவும் நினைக்காதீ என்னால் கன்றூழ் பண்ண முடியல அதான் உன் கிட்ட காலை முதலீ இப்படியெல்லாம் பீசிநீன் என்னை தப்பா நினைக்காதீதா என்றாள். நான் அதெல்லாம் பரவா இல்லை என்று சொல்லி அவள் கையை பிடிதிதஹீன். அவள் மீண்டும் அப்பறம் லாஸ்ட் சாந்தீ அந்த பொண்ணு உன் பிளாதிடில் வந்து மாலை தான் திரும்புவத்தை பார்திதஹீன். அப்போது இருவர் முகதிதிஹிலும் களைப்பு பார்திதஹீன். மட்துமின்றி நீ கதவை மூடும் போது அவள் நான்கு பக்கமும் திரும்பி பார்திதஹு திடீரென்று உன் நேர்ரியில் முதிததமிட்தததையும் நான் என் கததவருக்கீ நின்று தோர் லெஞ்ஸ் வழியீ பார்திதஹுக் கொண்டீ நின்றீன் என்றாள். நான் சரி அதை வீடு அதான் நான் வந்துட்தீன் இல்ல வா..

Comments