பல நால் பயன் படுத்தாமல் வைத்து இருந்த அவளது சாமான்கள்

Pala naal payanpaduthaal vaithu iruntha samaaangal

https://www.tnaflix.com/euro-porn/Venus/video271671

Tamil koothi

அவள் முலிதித்ுக்கொண்டு புன்னகையுடன் என்னை காதத பிடிதித்ுகொண்டாள். மிகுந்த வெறியில் இருந்த நான் என் மனைவியை கசக்கி பிழிந்து சுகம் அனுபவிதிதஹீன். பின் சிறிது நீராம் களிதிதஹு கீரளா கல்லூரி மாணவர்களை உள்ளீ அழைதிதஹு என் கண் முன்பு என் மனைவியை அனுபவிக்க கூறி நான் பார்திதஹு ரசிதிதஹீன். அதில் தீபக் மறிறும் சஞ்சாய் என்று இருவர் மட்தும் பெரிய தடிககளுடன் இருந்தார்கள் நீண்ட நீராம் என் மனைவியை புறதிதி எடுதித்ஹு அனுபவிட்தஹார்கள். மர்ற இருவரும் சுமார் ராகம். விடிய விடிய என் மனைவியை அவர்கள் தூங்க விடவில்லை. ஒருவன் பூந்டையில் ஒதிதுக்கொண்டு இருக்கும்பொழுது ஒருவன் என் மனைவியின் வாயில் ஆனுரை அணிந்த தாடியை சொருகி ஒதிதஹு கொண்டு இருந்தான்.

என் மனைவியின் பூண்டாய் அடி பட்து அடி பட்து சிவந்து கிடந்தது. விடிந்ததும் அவர்கள் போய்வித்தார்கள். நாங்கள் ரூமை காலி செய்து விட்டு ஊருக்கு வந்து விதிடோம். இப்பொழுது நினைட்தஹாலும் அந்த மலையாளிகள் கொடுதிதஹ சுகாதிதிஹ என் மனைவியால் மறக்க முடியவில்லையாம். அவள் அப்படி கூறுவதை கேட்ட எனக்கோ அது பயங்கர சந்தோஷா காம வெறியை தருகின்றது. ர் ர் . | இப்பொழுது என் மனைவிக்கு ஒரு நீக்ரோ கூட படுக்கணுமாம். அடுட்தஹ விடுமுறைக்குள் ஒரு நீக்ரொவை ஏஎர்பாதுYஒ உனக்கு விவாஸ்த்ைய்யீ இல்லையா- நான் என்ன மனுஷீயா அல்லது மிருகாமா. மூணு தடவை காட்துதனமா ஒதிதஹு என் கூத்தியை ரணகளம் பண்ணிநீ. இன்னும் திரும்பவும் பூளை உருவிவிட்துகொண்டு கூத்தியை குடைநும்ன்ணு சொல்றியீ என்னை பாதித்ஹா உனக்கு என்ன தோணுது. சூவிச் போட்து ஒக்கார மேஷ்ின்னு நினசியா. இப்போ சொல்றீன் கீத்டுக்கோ இன்னும் மூணு நாளைக்கு நான் புடவையை தூக்கவீ மாட்தீண். பொறுமையா இருக்கணும்ன்ணா இரு. இல்லை உன் பூல் அரிப்பு அடங்களீண்னா அந்த கோடிவீட்து தீவிதியா இருக்கா. அவளை போய் காசு கொடுதித்ஹு ஒதிதஹுக்கோ என்று வெறுப்புடன் சொல்லி திரும்பி படுட்த்ஹால் சகுந்தலா.

பாவம் அவளும் என்ன பண்ணுவாள். அவள் கணவன் காதிரீசானுக்கோ ஒரு அடி பூல். பூந்டையில் அவனை போல ஒருவனாலும் தாரில் போட முடியாது. சகுந்தளாவுக்கு கல்யாணம் ஆனா புததுசில் காதிரீசானின் ஒள் பிடிதிதஹு இருந்தது. இரவு எப்போ வரும் எப்போ அவன் பூல் தான் பூந்டையில் நங்கூரம் பாசும் என்று அரிப்புடன் காதித்ஹு கொண்டு இருப்பாள். பழக பழக பாலும் புலிக்கும் என்ற நிலை வந்து விட்தது. தினமும் அவனுக்கு ஒக்க வீந்தும். ஒப்பத்து என்றாள் வெறி வந்தவன் போல் கூத்தி கிழிந்து விடும் அளவுக்கு குதிதஹுவான். எப்படியோ சகுந்தலா அவன் ஒப்பாதை பொருதிதஹு கொண்டு தான் இருக்கிறாள். ஒரு சில நாட்களில் அவனுக்கு வெறி ஜாஸ்தியாகி விடும். கணக்கு வழக்கு இல்லாமல் பூந்டையை நோக்க அடிப்பான். அப்படி அடிட்தஹ அடியில் தான் அன்று சகுந்தலா காதிடஹினால். அவனிடம் கோவமாக பீசிவித்து அவனுக்கு முதுகை காததி கொண்டு படுட்த்ஹால் . தூக்கம் வரவில்லை. கொஞ்ச நாளிக்கு முன்னால் அவன் மூணு முறை அவளை வீலை எடுதிதஹத்தை எண்ணி பார்ட்தஹால்.

Comments