அண்ணன் தங்கச்சி வீட்டு குளியல் அறையில் குஜால்

Annan Thangachi Veettu Kuliyal Araiyil Kujaaal

மூடு வந்த தங்கை கதவை தாப்பா போட்டு விட்டு அவள் குளியல் அறையில் அம்மண மாக படுத்து கொடன்னு சமான் தடவி கொண்டு இருப்பதாய் அண்ணன் பார்த்தான்.  இருவருக்கும் சூடு தங்களது சுண்ணி களுக்கு கிளம்பி மாறி மாறி இருவரை ஒருவர் ஒத்து கொண்டனர் குளியல் அறையில்.

Comments