முதிர்த ஆன்டி புண்டை விரித்து கை போட்டால்

Muthirntha Aunty Pundai Virithu Kai Potaal

இந்த ஆன்டி யின் புண்டை எவளவு கருப்பாக இருப்பதில் இருந்தே உங்களுக்கு தெரிந்து இருக்கும். இவள் ஒரு மதத்திற்கு எதனை தடவை இவள் மேட்டர் போடுவாள் என்று. இன்று இவளை ஓப்பதற்கு யாரும் இல்லாததால் இவளது சாமான்களில் இப்போது அவளே கை போட்டு கொண்டு சுய இன்பம் பெருகயால்.

Comments