காதலி தடவுவதை கண்கொள்ள பார்த்த காதலன்

Kaathali Thadavuvathai Kan Kolal Paarthu Rasitha Kaathalan

முடி உள்ள காதலி அவளது கீழ் பாங்கங்களை திரந்து வைத்து விட்டு. அதில் மெல்லே விரல் போட்டு நல்ல தடவினால். இந்த சமாசாரம் அவளது பெரிய கைகள் உடன் செயரும் பொழுது செம்ம சூப்பர்.  இவள் உடலை வைத்து செய்வதற்கு இவளது காதலன் என்ன செய்தான் என்று தெரிய வில்லை. அனால் இவள் செம்ம கட்டை.

Comments