நானும் அவளும் செயர்த்தல் நேரம் போறது தெரியாது

Naanum avalum seyarthaal neram povathe theriyaathu konjam kooda

https://www.tnaflix.com/indian-porn/Hot-Punjabi-Couple/video413284

அது பொறுக்க முடியாமல் ஜாக்குவாய் நீத்த்ஹு ஒதிதஹால். நான் தற்செயலாக அவங்க வீட்து பக்கம் போனீன். ஜக்கு அப்போதுதான் ஒதிதஹுவிதிது பந்ட்த்தை சரி பண்ணிக்கொண்டு வெளியீ போனான். அவனும் என்னை பார்ட்தஹான். நான் விசயட்த்ஹைய் புரிந்து கொண்டு அவங்க வீத்துக்குள்லீ போனீன். அம்மூவுக்கு தூக்கி வாரி போட்தது. புடவை எல்லாம் ஒரீ கசங்கள். அப்போது தாணீ ஒதிதஹு முடிதிதஹு இருக்கா பின்ணீ எப்படி இருக்கும். நான் பார்தித்ஹுவிட்தீண் என்று பயந்து சாரி அக்கா யாரிடம் சொல்லாதீங்க. அவர் ஊரில் இல்லை. நானும் பொருதிதஹு பொருதிதஹு பார்திதஹீன். அந்த அரிப்பை அடக்க முடியவில்லை. அவன் மாட்தீண் என்று தான் சொன்னான். நான் தான் விடாப்பிடியாக அவனை வீலை எடுக்க சொன்னீன். அக்கா ப்ளீஸ் போட்து கொடுதித்ஹு விடாதீங்க என்று கெஞ்சினாள். நான் சரி சரி. ஒரு பூந்டைக்குத்தான் இன்னொரு பூந்டையின் அரிப்பு தெரியும். நீ கவலை படாதீ. அவளுக்கு ஆறுதல் சொல்லிவிட்து நைசா

அவள் வாயை கிந்டினீன். ஈண்டி அந்த ஜக்கு எப்படி. உனக்கு திருப்தியாக இருந்ததா . இல்லை ஈனோ தானோ என்று பண்ணிணாநா- ரொம்ப நாள் பண்ணாதாதால் ஓ.கீ. என்று இருந்ததா என்று கீட்தீண். அக்கா அவனை பாதிதஹி எல்லாம் அப்படி சொல்லாதீங்க. அவனுக்கு பூழு ரொம்ப பெரிசு. கட்தைய் போல இருக்கு. உண்மையை சொல்லனும்ன்ணா எங்க வீத்துக்காரர் ஒக்காரத்தை விட நல்லாவீ ஒதிதஹான். கொஞ்ச நாளிக்குள் ரெண்டு தடவை போத்தாண். நான் கீட்தீண். ஈண்டி. அவன் கல்யாணம் ஆகாதவன். அவன் எப்படிடி உங்க வீத்துக்காறாரை விட நல்லா ஒப்பான். அவ சொன்னாள். ஒதித்ஹாபின் ஜாக்குவாய் கீட்தீண். அவன் சொன்னான். அக்கா எனக்கு கழியானாம் ஆகா வில்லையீ தவிர நான் இதுவரை மூணு பீரை ஒதிதஹு இருக்கீன். மீளும் நம்ம ஈரியாவில் இருக்கும் கல்யாணம் ஆனா பொம்பளைகளையும் ஒதிதஹு இருக்கீன் என்றான். யாருடா சொல்லுநிணு கீட்தீண்.

மாட்தீண் என்று சொன்னான். ஆனா ஒண்ணு அக்கா அவன் பண்ணுவத்தை பார்ட்தஹா நிச்சயம் நிறைய பீரை ஒதிதஹு இருப்பான் போல இருக்கு. சாரி அக்கா. என்னால் தாங்க முடியவில்லை. அம்மாவிடம் சொல்லாதீங்க என்றாள். சரி சரி. அம்மு ஆனால் ஒரு கண்டிஷன் என்று சொன்னீன். என்ன அக்கா என்றாள். நீ இங்கு இருக்கும்வரை வீறு யாரையாவது ஒதிதஹாலும் நீயாகவீ வந்து என்னிடம் சொல்லவீண்தும். அப்படி நீ சொல்லாமல் எனக்கு தெரிந்தால் நான் உன் அம்மாவிடம் உண்மையை சொல்லி விடுவீன் என்று மிரட்திநீன். அக்கா என் பூண்டாய் மீளீ சாதிதஹியமா சொல்றீன். நான் யாரை ஒக்க மாட்தீண். அப்படி ஒதிதஹாலும் உடநீ உங்களிடம் சொல்றீன் அக்கா என்று கையை பிடிதிதஹு கொண்டு கெஞ்சினாள். இந்த திருட்டு ஓலை கீக்க கீக்க தீவக்கியின் பூண்டாய் ஊறியது. அவளுக்கு தெரியாது மங்காவின் பூண்டாய் நீர் அவள் சிகப்பு பாவாடையை நனைதிதஹு விட்தது என்று. தீவகி சொன்னாள் ஒதிதஹ சும்மா இருந்த என்னை கதை சொல்லுவது.

Comments