அவளுக்கு புண்டை நோண்டுவது மிகவும் பிடிக்கும்

Tamil pundai mele vaaiyai eduthu vaithu

Tamil pundai

போந்டாடுடி என்று சொல்லியீ ஓதிதஹிருப்பாய்- உன் ஆடிமனசில் அவளை உன் மனைவி என்று நினைதிததுக் கொண்டுதாணீ அப்படி ஒரு வெறியுடன் ஓதிதஹிருக்கிறாய். எனகவீ இருவரும் திருமண பந்தாதிதஹில் இணைந்தால் ஒள் இன்பம் இது இணை இல்லாமல் அனுபவிதிதது மகிழலாம். அவளது பழைய வாழ்க்கை உன் அம்மாவுக்குத் தெரியாது. எனகவீ உன் அம்மாவிடம் சொல்லி அவள் சம்மட்திததுதான் ஆனந்தராக்வியைத் திருமணம் செய்து ஆனந்தமாக வாழ என் வாழ்தித்துக்கள். மஜா மல்லிகா மஜா மல்லிவிடம் கீளுங்கள்

அன்புச் சகோதரி மல்லிகா சில மாதங்களுக்கு முன் தமிழராசி என்ற சிறுபேன்னை அவளுக்கு கார்தியநான சீட்த்ஹப்பவீ பாலியல் கொடுமை செய்து தான் மகனுக்கு அவளைக் காததிவைய்தித்து அதன் மூலம் அவளது சோதிடதுக்களை அபகரிக்க எண்ணம் கொண்டுள்ளத்தைப் பர்ரி ஏலுதியிருந்ட்ஹை. என் பிரச்சினையினைச் சொன்னாள் அதை விடக் கொடுமையாக இருக்கும். எந்த பெர்றோராவது தான் மக்களுக்கு தகுந்த ஒரு இல்லற வாழ்வு கிடக்ககிக் கூடாதென நினைப்பார்களா- என் வீதி அப்படித் தான் உள்ளது. நான் 23 வயது இளம்பெண். என்னை எம்.சி.ஈ வரை படிக்க வைய்ட்தஹார்கள். இப்பொழுது ஒரு ஆய்தி கம்பெனியில் நல்ல பொசிஷனில் இருக்கிறீன். ஆய்.டி. மக்களிடையீ உடலுர்வு என்பது மிகச் சாதாரணமாக இருந்தாலும் நான் கொஞ்சம் தாவடிக்கிறது கொஞ்சம் கடலை போடரத்து என்று தான் இருக்கிறீன். இதுவரை நான் உடலுர்வு கொந்த்தில்லை. அதனால் எனக்கு காமவீட்கை இல்லை என்று அரதிதஹமில்லை. என் வயததுக்குள்ள ஆசைகள் அரிப்புகள் எல்லாம் உள்ளது தான். அத்தனை சுய இன்பம் செய்வது மூலம் தனீதித்துக் கொண்டு தகுந்த ஒருவன் என் புருஷனாக வந்து என்னைப் பொடுவதற்காக்க் காதித்ஹிருக்கிறீன். இந்த இடதிதிஹில் என் பெர்றோரைப் ப்யாரிஸ்.

சொல்ல வீந்தும். இரண்டு பீறுமீ பணப் பிசாசுகள். தந்தை ஒரு தனியார் வங்கியில் வீலை பார்திதது அங்கீ கையாடல் செய்ததால் வீத்துக்கு அனுப்பப் பாட்டவர். அவருக்கு ஈர்ர் அம்மா. இருவருக்கும் 44 மறிறும் 42 வயதாக்கிரது. என் சம்பாதிதஹியம் தவிர வீறு வரவுகள் ஈதும் இல்லை. மல்லிகா இனி பாசாங்கு இல்லாமல் தகுந்த க்காக பச்சையாகவீ எழுதுகிரீன் ஆனால் அதைப் பர்ரி அவர்களுக்குக் கவலையில்லை. இந்த வயதிலும் இரவானாள் இரண்டு பீறும் தண்ணியதிப்பதும் பச்சை பச்சையாகப் பீஸிக் கொண்டு ஒல்ப்பத்லும் குறைச்சலில்லை. வயசுக்கு வந்த பெண் பக்கதிதது ரூமில் படுதிதிஹிருக்கிறாளீ என்று கூட நினைக்காமல் அவர்களது காமக் கழியாட்தம் இருக்கும். சிலமுறை நாநீ ஆவல் மிகுதியால் ஜன்னல் பக்கம் நின்று அவர்கள் பீசுவதைக் கீட்பத்ண்டு. அப்பா ம்.. நல்லா விரிதி என் செல்லப் பூண்டாய் என்றாள் அம்மா ம்.. நல்லா ஈத்ததுய்யா.. என் சித்தி கிழியாராப்புல போட்து ஒளு 8230 ம்.. நல்லா ஈரி அடி என்பால். எனக்கு வெறுப்பாகவும் அதீசமயம் வெறியாகவும் இருக்கும். என் ரூமுக்கு வந்து பூந்டையில் விரலை விட்டு கைமுததி அடிப்பீன். இந்நிலையில் என் அழகினைப் பார்தித்தும் வீலையைப் பார்தித்தும் ரெண்டு மூணு சம்பந்தம் வந்தது. நான் கூட உள்ளூர சீக்கிரம் என் பூண்டாய் ஒள் வாங்கப் போகிறது.

Comments