இரண்டு மனைவிகள் கொண்டு என்ஜோட் செய்யும் கணவன்

Irandu Manaivi Kondu Enjoy Seiyyyum kanavan

நீங்கள் பெரிய மொதலாளி யாக இருக்கும் பொழுது தினமும் ஒரே மனைவியையே வீட்டில் வைத்து பார்க்கும் பொழுது மிகவும் போர் அடிக்கும் அப்போது என்ன செய்வது. இந்த மொதலாளியை போல இரண்டு மனைவி கூட ஒன்றாக இருந்தால் தினமும் மஜா தான் ஒரு மனைவி சூரத்து விட்டால் என்றால் மாற்ற மனைவியை பிடித்து ஓக்கலாம். இந்த படங்களில் இந்த மூன்று பெயர் கொண்ட ஜோடிகள் மட்டேருக்கு முன்னாடி போடும் குளியலை காணுங்கள்.

Comments