இந்த சுன்னியை கண்டு உனக்கு மூடு கண்டிப்பாக வரும்

Intha sunniyai kandaale ungalukku moodu kandipaaga varum

https://www.tnaflix.com/indian-porn/Sex-With-GF-2/video464505

ஆரம்பிக்க அவள் பூண்டாய் ரப்பர் மாதிரி அடிபட ஆரம்பிட்தஹது. எனக்கு வெரியீரி கூதித்ஹ தன்ணியை அவ பூண்டாய் மீள் தெலீசீன். அவள் தலைய தூக்கி பாக்க நான் பக்கதித்ஹில படுதித்ஹீன். அவள் எழுந்து பூந்டையில ஓலகிய தன்ணியை தொடடச்சித்து என் சுன்னியை கையில பிடிச்சு உருவினால். என்னமோ சுன்னியை அதிசயப் பொருள் மாதிரி பாதிதஹவள் மெல்ல மீண்டும் வாயில வெச்சு உம்பினால். அவளின் உம்பலால் சுன்ணி நிமிந்துக்க அவளை கதிதிலில் படுக்க வெச்சீன். அவளின் மீள் படர்ந்து சுன்னியை அவள் தூவாராதிதஹில் விட்டு மெல்ல இடிக்க ஆரம்பிக்க அவளின் துவாரம் என் சுன்னியை வரவீர்ரது. கொஞ்சாநீராம் ஒதிதஹதால் அவள் பூண்டாய் இலக்கியிருக்க நானும் அவள் பூந்டைக்குள் விட்தெதுதித்ஹீன். அவள் கன்னம் நேற்ரியேன முதித்த மாலை பொழிந்தீத்து உத்ாதை கவ்வினீன். அவள் உதட்தைய் கவ்வித்தீ இடுப்பை ஆட்டியாதுதி இடிக்க அவளிடமிருந்து ஸ்சாஆச்ஸ் என

சீரான முனக்ழ்கள் வந்தித்தீயிருந்தன. நானும் விடாமல் அவள் பூந்டைக்குள் கூதித்ஹிக்கிடைய சுகம் தாங்காமல் காவியாவின் பூண்டாய் அடிக்கடி வெடிதிதஹு சிவந்தன. என் சுன்ணி பிசூப்பிசுக்க நான் கண்டுக்காமல் அவள் பூந்டையில கூதித்ஹீநீன். அவ முளைகளை சாப்பித்தீ இடுப்பை தூக்கி தூக்கியிடிக்க என் சாமான் அவள் உடம்புக்குள் எங்கு சென்றதேன்றீ தெரியலை. ரொம்ப நீராம் ஓதிதிஹிட்டதாக தொண என் சுன்ணி அடுட்தஹ பாய்ச்சலுக்கு தயாரானான். அவனை காவியா பூந்டையிலிருந்து உருவ என் சாமான் தெளிதிதஹ பாயாசம் அவள் தொப்புள் கூலியை நிரைட்த்ஹது. நான் அப்டியீ குனிந்து அவள் வெண்மைப் பூந்டையை நாக்கு போட ஆரம்பிக்க அவள் சுகதிதிஹால் மறுபடியும் வெறிதிதஹனமாக முநக ஆரம்பிட்தஹால். நான் நாக்கிய நாக்கில் மறுபடியும் காவியாவின் பூண்டாய் தண்ணிய விட குடிசிட்து எழுந்தீன். ரெண்டு பீறும் அம்மானமாக கதவை திறக்க அங்கீ றீவாதி டீவீ பாதிதஹிதிருந்தால். எங்களை பாதித்ஹு சிரிட்தஹவள்ிடம் நாங்க போயி நிற்க அவள் என் சுன்னியையும் அவள் பூந்டையையும் வெறிதிதஹால். நான் றீவததிய எழுப்பி திராசை கலட்த மூவரும் அம்மானமானோம். என் சுன்னியை உம்ப வந்த றீவததியை காவியா.

பூந்டைய நக்க சொல்ல அவள் தயங்கிடடீ நின்றாள். நான் காவியாவா உக்கார வெச்சு பூந்டைய விரிச்சு காட்ட றீவாதி நாய் மாதிரி நின்னு நாக்கினாள். நான் எழுந்து றீவாதி பின்னாடி போயி அவ பூந்டைக்குள்ள விட்டு ஒக்க அவள் முனாக்ித்தீ நாக்கு பொட்தால். பின் றீவததிய படுக்க வெச்சு காவியாவின் பின்னாலிருந்து ஒதிதஹீன். கொஞ்ச நீராம் ஓதிதிஹீட்து தண்ணிய காக்கிட்து பாத்ரூம் போயி உடம்பை கழுவி வர மணி 1 ஆனது. அவுங்க வீட்டிழீயீ சாபிபிடதுதிது மூவரும் அம்மானமாகவீ தூங்கினோம். 4 மணிக்காட்த எழுந்து மறுபடியும் மூணு பீறும் அம்மானமா ஓதிதிஹீட்து றீவாதி வீத்திர்கு கிளம்பினீன். அவளை கிளம்பும் போதும் ஓதிதிஹீட்து றீவாதி வீட்தைய் அடைந்தீன். அன்றிரவு ரொம்பவும் தயர்தா இருந்ததால றீவததிய ஒக்க முடியலை. ஆனாலும் அன்று மட்தும் கிட்தத்ட்த பதிதஹு முறையாட்த என் சாமான் சரமாறியா தன்ணியை காக்கியிருக்கும். அடுட்தஹ நாள் வழக்கம் போல றீவததியும் ஸ்கூலுக்கு போயிட காலை நீராம் போராதிக்க ஆரம்பிட்தஹது.

Comments