வெட்க பட்டாலும் உன்னை நான் விட மாட்டேன்

Vetka pattu kodnu irunthaalum naaan unnai vida matten

எனது தோழியின் அக்கா வை கடதுட்ன அவளை கண்டு திடீர் என்று எனது தம்பி எழும்பி கொடன்னு விட்டான். அதை வுடனடியாக அடக்க இப்படி ஆகியது. அவள் ஆடை மாதி கொண்டு இருந்த அறையில் நான் சென்று விடாஎன். ஆனால் அப்போது சொக்க வைக்கும் காட்சி யாக அவள் எனது நான் பார்த்தது மாட்டும் இல்லாமல் எண்ணனும் அவள் எனக்கு காட்டினால்

Comments