காதலனின் கீழ் ஆடையை கலட்டி மொத்தமாக விட்டு கொண்டால்

Kaathalanin Keeel Aaadaikalai kalatti Motha Maaga Vittu Kondaaal

இரவு முழுவதும் கூட உம்ப வேண்டும் என்றால் அதற்க்கு இந்த மங்கையை தான் அழைக்க வேண்டும். அவளது ஆழ மான முலைகளை அவள் காட்டி கொண்டு அற்புத மாக உம்பினால். அவள் உம்புவதை அவள் தடியுடன் அவள் நிறுத்த விலை. அவளது பூலின் கோட்டைகளையும் செயர்த்து அவள் உம்பி சுகம் கொடுத்தால்.

Comments