சில்லென்று இருக்கும் தரையில் ஒக்க பட்ட மல்லு

Sillenru Irukkum Tharaiyil Okka Patta Mallu

தங்களது செக்ஸ் சாகசத்தை முதலில் இந்த தம்பதிகள் ஒரு சொருசான ஒரு சோபா வில் தான் வைத்து ஆரம்பிகிறார்கள். ஆனால் அங்கே அவளை வைத்து வாட்ட மாக ஒக்க முடிய வில்லை  என்று அவளை அப்படியே தூக்கி பிடித்து தரையில் போட்டு அவன் விட்ட இடத்தில இருந்து மறுபடியும் அவளது சூதில் விட்டு தொடங்கினான்.

Comments