எனது பூளை உனக்கு மொத மாக தருகிறேன் என்னைக்கு

Enatu p[oolai eduthu unakku methu vaaga ennaikku muluvathu tharukiren


அவள் காமக்கடலில் மூழ்கி முதித்தெடுக்க அதற்கு இந்து முதித்ுவின் குதித்துகள் உதவி செய்தன. ஈதிதஹனை நாட்களாக என்னை ஈங்க விட்ட சாவித்திரியின் பூந்டைய அழகாக ஓதிதஹிதிருக்க அவள் தீவதியாமாதிரி ஸ்ஸா ஆசா. ஷ என உளறிட்தீயிருந்தா. என் மார்பு பட்து அவள் மார்புகள் குழைய நான் இடுப்பாள் இழுதித்ஹிலுதிதது ஒதிதஹீன். அவள் முனக்ழ்கள் எனக்கு மீளும் சுகாதிதிஹைய் கொடுக்க என்ஸாமான் அவளோட கர்ப்பப்பையை தோட்டு விட்டு வந்தது. நாங்கள் அப்படி ஒதிதஹாலும் ஆள் நடமாட்தாமில்லாத அதித்ஹேறுவில் எங்கள் சாதித்ஹம் யாருக்கும் கீதடிறுக்க வாய்ப்பில்லை. நான் என் குதித்துகளை அவளுக்கு பரிசுகள் மாதிரி கொடுக்க அவள் முனக்ழ்கள் எனக்கு வாரம் மாதிரி கிடைட்த்ஹது. ஒரு குட்தி போதுதிறுந்தாலும் அவள் பூண்டாய் யொன்றும் அவ்வளவு இலக்கியிருந்த மாதிரி தெரியலை. தான் கணவன் மட்தும் ஒதிதஹ Cஹித்திரப்Pஉந்தையை இப்போது எனக்கும் தூக்கி காததி குதித்துகள் வாங்கிக் கொண்டிருந்தால் என் எதிர் வீட்துப் பாதிதஹினி. அவளின் பூண்டாய் எனக்கு ரொம்பவும் சுகாமாலிக்க நான் முழு மூச்சுடன் அவள் பூந்டையில இயங்க ரப்பர் மாதிரி அவள் சாமான் என் குதித்துகளை தாங்கிக்கொள்ள முடியாமல் குலைந்தது.

ரொம்ப நீராம் ஒதிதஹ மாதிரி இருக்க என் அடிக்குளாய் தண்ணீர் வரப் போகிறதா எனக்கு தெரிவிக்க நான் சாவித்திரியிடம் ஸ்ஸா..ச் அக்கா .. எனக்கு வர்ரமாதிரி இருக்கு ச்..ஆஆசா..அப்டினாஸ் உருகிறுடாா என்றாள் சாவித்திரி. நானும் தாமதிக்காம அவ பூந்டையிலிருந்து சாமாநீ உருகி அவளின் இடப் பக்கம் வீக்மா திரும்ப என் சாமான் தன்ணியை கொட்டியது. என்றும் இல்லா வண்ணம் 3 முறை துடிச்சு துடிச்சு காஞ்சி வெளிவர அப்டியீ செடிகள் மீளீ தெலீசீன். பின் ரொம்பவும் அயர்வாயிருக்க சாவித்திரியக்காவின் கீட்டீ படுதித்ஹீன். அவளும் அமைதியா படுதிதிஹிருக்க 10 நிமிடாதிதிஹூக்கு மீளீ அமைதி நிலவியது. அவள் நைட்தியால் முககதிதிஹைய் துடைசிட்து என் சுன்னியை நாக்கியீ சுதித்ஹம் செய்தால். ரூமுக்குள் லைட்தேறிந்ததால் குழந்தை முலிதிடிஹிட அழுக்கா ஆரம்பிட்தஹது. அக்கா குழந்தையை தோட்டிலிலிருந்து எடுதிதஹவள் அதற்கு என் பக்கதிதஹில் அமர்ந்து பாலூடதா ஆரம்பிட்தஹால். அக்காவிடம் அக்கா முழுப் பாலையும் கொடுதித்ஹிதாதீ கொஞ்சம் வைக்கா எங்க சரியேன சிரிட்தஹால். அக்காவின் குழந்தை பால் குடிக்க கிட்டிறுந்து பாதித்ஹீன். குழந்தை பால்குதிசிதிருக்க அக்கா முளைகளை தூக்கி காட்டிது என் தலை முடியை வருடிடுதீ தாங்க்ஸ் சுந்தர்.

ஈதிதஹனை நாட்களா என்காச்சும் ஜே செய்திடமாட்தாமானு அலைந்தித்திறுந்தீன். நல்ல வீலை மானாதிதஹைய் காப்பாதிதஹியது மட்டுமில்லாம என் ஆசையையும் நிறைய்வீட்தஹிடுடீ என்றாள். நான் அவளிடம் இல்லக்கா நான்தான் தாங்க்ஸ் சொல்லணும். இன்னிக்குத்தான் என் முதல் ஜே உறவை அனுபவீசீன். தாங்க்ஸ் க்யாயா . ஆடடீ அப்பா கண்ணிப்பையனா இருந்தியா. நான் ரொம்பவும் குடுதித்து வாசவாள் சரி விடுக்கா பால் ஏன்கீ எங்க குழந்தை தூண்கியிருந்தது. அக்காவிடம் குழந்தையை வாங்கி போயி கதிடில்ல போடடூதிதுவந்து அவ மதியிலா படுதித்ஹீன். அக்கா குனிந்து முளைகளை காட்ட என் MஅருMஅகந் மிச்சம் வைய்ட்தஹ பால் என் நாக்கில் சுவைபாட ஆரம்பிச்சது. அப்டியீ அக்கா முளையை சூபிபீத்தீயிருக்க பால் வந்தித்தீயிருந்தது. பால் ரொம்பவும் டீஸ்டாயிருக்க முழு பாலையும் குடிச்சிட்துத்தான் எழுந்தீன்.

Comments