மனைவி கூட மசாலா செக்ஸ் வீடியோ

Tamil sex

அவர் மட்தும் தனியாக இருந்தார். இன்று அவருடன் விளையாட வீந்தும் என்று ஆசை வந்தது. நான் சைக்கிளில் இருந்தி இறங்கி அவரிடம் என்ன மாமா என்ன பண்ணீங்க கீழது மன்னிப்பு கீட்டுசு என்றபடி கவனிக்காதது மாதிரி என் ஸ்கர்ட் உயர்ந்து என் தொடை தெரிய நின்றீன். மாமா ஹம்சா எல்லாம் உனக்காகதிதஹான். நீ தான் என்னைக் கவனிக்க மாட்டீங்கிறாய் என்றார். சாரி மாமா.. நீங்க எனக்காக இவ்வளவு செய்யரீங்க.. நான் என்ன சொல்லப் போரீன் என்று தலை குனிந்து சொன்னதும் அவருக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. என் பின்புறம் உட்கார்ந்து என் ஸ்க்ர்தை உயர்திதஹி என் குண்திமீதுகளைத் தடவினார். பின் என் ஸ்க்ர்தை உயர்திதஹி என் பீண்டிசுக்குள் விரலை விட்டு என் Pஊப்Pஉந்தையைத் தடவியபடி மீளீ சட்டையை விளக்கி என் முளைகளை சப்பினார்.

அப்போது என் முளைகள் வளராமல் கோய்யாக்காய் சைசில்தான் இருந்தன. அதில் வாயை வச்சி காம்புகளை அழுட்த்ஹமாகக் கதிக்க் என் உடம்பில் மின்சாரம் பாய்ந்தது. அவர் ஹம்சா உன் பூந்டையை நக்காணும்னு ஆசையா இருக்கும்மா என்றபடி என் பின்புறம் லீசாகக் குனியவைய்தித்து என் கூத்தியை விரிதித்து என் இளம் பூந்டையில் நாக்குப் போட்து நாக்கினார். என் அடிதிதஹோடை நனையுமாறு எனக்கு சித்தி வழிந்தது. அவர் என் சட்டையை முழுமையாக Kஅலத்ட்Vத்து ப்ளீஸ் என் சுன்னியை உம்பும்மா என்றதும் எந்த தயக்கமும் இல்லாமல் தடீதிதது முறைதிததுக் கொண்டு நின்ற் அவர் சுன்னியை என் தொண்டை வரை நுழைதித்துக் கொண்டு உம்பிநீன். எனக்கிருந்த வெறியில் என் ஸ்கர்ட் பீண்டிச் எல்லாட்த்ஹையும் அவுதித்துப் போட்து விட்டு வாங்க மாமா என்னைப் போட்து ஒழுங்கா என்றபடி அவரை இழுக்க அவர் என் கால்களை நன்றாக விரிதித்து என் ஷீவ் செய்து மளமளவென்றிருந்த.

என் பூந்டையின் அடிவாரம் வரை அவர் பூளை நுழைதித்துக் கொண்டு என்னை ஒதிதஹார். என் உடம்பு முழுவதும் ஆங்ன்த அலைகள் பரவினாலும் தகுந்த எச்சரிக்கை உணர்வுடன் மாமா  பாதித்து உள்ளீ தண்ணி விடாதீங்க.. ஏதாவது ஆயிடப் போகுது என்றதும் அவரும் சிரிட்தஹாப்தி சரிவா என்று என்னை அவர் சுன்ணிக்கு நீரீ மண்தியிதிது நிற்க வைய்தித்து அவர் சுன்னியை வீக்கம் வீக்கமாகக் குலுக்கி என் கன்னம் கழுதிதது என் சின்ன முளைகள் எல்லாம் அவரது பூல் காஞ்சியை ஊதித்ஹினார். அவருக்கு எப்படியோ எனக்கு ஒருவழியாக என் மாமாவுடன் ஒதிததுவிட்தது மிகவும் திருப்தியாக இருந்தது. அதன் பின்னர் பலவறூடங்கள் நான் அவருக்கு காதலியாக போசை விரிதித்து ஒக்க வீட்தீண். என் கல்யாநதிதஹிற்கு தாய் மாமன் என்ற வகையில் மிக அதிகமாகவீ எல்லாம் செய்தார். ஆனால் அதன் பின் அவர் ஒரு ஜெண்தில் மீணாக்வீ நதிந்தது கொண்டார். கல்யாநதிதஹிற்காப்புறம் என்னை அவர் காமதித்திற்காக அணுகவீயில்லை. இப்படி சில சிலிர்க்க வைக்கும் நிகழ்வுகள் நடந்தால் தான் வாழ்க்கை ஒரு போர் அடிக்காமல் இனிமையாக இருக்கும் இல்லையா மல்லிகா. ஏதோ இதை உன்னிடம் சொல்ல வீந்தும் போல இருந்தது. அதனால் தான் சொல்லிவிட்தீண்

Comments