நீட்ட தடியான டில்டோவை என் சமானனுக்கு வுள்ளே சொருகி கொண்டால்

Neetta Thadiyaana Dildovai Thanathu Samaanukku Ulle Sorugi Kondaal

அராபிய பெண் தன்னை மூடு படுதுவதர் காகவே வீடிற்கு தெரியாமல் நல்ல பெரிய டில்டோ வாக வாங்கி. அதை அவளுக்கு மூடு வரும் பொழுது நொண்டி நொண்டி வுள்ளே விடுகிறாள். டில்டோ வை எடுத்து அவள் சுண்ணி யில் விட்டு நாலா வேக மாகவே அட்டுகிறாள்.

Comments