சன்னி அக்காவை சுன்னியிலையே வைத்து ஓக்கிறான்

sunni akkavin nalla sunniyilaye vaithu okkiraan

https://www.tnaflix.com/hardcore-porn/Sunny-Leone-Fucked-While-Wearing-Black-Leather-Boots/video225822

Tamil sex video

அவள் வெகு நீராம் அனைதிதஹு விளையாட்துக்ளிலும் சீர்ந்து கொண்டாதினாள். அந்த கல்லூரி மாணவர்களுக்கு ஒரீ கொண்டாட்தம். பின் என் மனைவி ரூமுக்கு திரும்பி விட நானும் ரூமுக்கு வந்தீன். என்னாச்சு அந்த பசங்களை உண்டு இல்லைன்னு பண்ணிதீ போலிருக்கு என்று கூறிநீன். ஆமாங்க அவங்களுக்கு நான் நெருங்கி பழகுவத்ால் ரொம்ப சந்தோசம். ஜெயண்த் வீழ் ஈரி சுதிதஹும்பொழுது.

அவர்கள் என் முளையை கசக்கி பிழிந்து வித்தார்கள். அவர்களிடம் இருந்து தப்பீதிதஹு வருவதற்குள் போதும் போதும் என்றாகிவிட்தது. அவர்களும் இங்குதான் தாங்கி இருக்கிறார்கலாம். நைட் உங்களுக்கு திரீட் கொடுக்க விரும்புகிறோம் எங்களுடந்தான் நீங்க சாப்பிடணும் என்று கூறினார்கள். சரி சாப்பாடு ட்றீங்க்ச் வாங்கிட்டு என் ரூமுக்கு வாங்க என்று கூறிவிட்து வந்து வீட்தீண் என்றாள். சரிங்க மீதம் அடுதித்ஹு உங்க பீலஆன் என்ன- வீர என்ன- நால்வர் கூடவும் படுதித்ஹு அனுபவிக்க வீண்தியதுதான் என்று கூறி சிரிட்தஹால். அடி சிறுக்கி புருசங்கிட்ட பீசுர பீசா இது உங்கலக்கு ஒரு நல்ல லைவி ஷோ பார்க்க கொடுதித்ஹு வைச்சூருக்குது பீசாம பார்திதஹு அனுபவிங்க சரிதி ஆனா ஒரு கண்டீசன் யார்கூடவும் காண்டம் இல்லாம படுக்காதீ காட்டாயாம் ஆனுரை அணிந்துதான் படுக்கணும் என்று நான் கூற சரிங்க புருசா என்று சிரிட்தஹால். நான் போய் கதையில் நிரையை காண்டம் வாங்கி வந்தீன். மாலை வரை இரவரும் நன்றாக தூங்கி ஓய்வேதுதித்ஹோம். மாலை இருட்தும் நீராதிதஹில் கதவு தட்த நான் கதவை நீக்க அந்த கல்லூரி மாணவர்கள் நால்வரும் குளிதிதிஹு முடிதிதஹு பேற்ப்ுயூம் மணக்க புது மாப்பிள்ளைகள் போல நின்று கொண்டு இருந்தார்கள்.

என்னை பார்திதஹு விட்டு பீந்த பீந்த முலிதிடிஹார்கள். 8216 சாரிங்க ஸார் நாங்க ரூம் மாறி வந்துட்டோம் என்று கூறி தப்பிக்க பார்ட்தஹார்கள். உடநீ என் மனைவி ஹலோ சரியான ரூமுக்குத்தான் வந்திருக்கீங்க உள்ள வாங்க என்று கூற அவர்கள் தயங்கி தயங்கி உள்ளீ வந்தார்கள். உள்ளீ வந்து உட்கார்ந்து கொண்டு பரஸ்பரம் அறிமுகம் முடிதிதஹதும் தர்ம சங்கடமாக எல்லோரும் ஒன்றும் பீசாமல் முலிதிடிஹார்கள். ஹலோ இப்படியீ உதிட்கார்ந்து இருந்தால் எப்படி சாப்பாடதை எடுதித்ஹு வைங்க எல்லோரும் சாப்பிடததலாம். எனக்கு பசிக்குது. என்று என் மனைவி கூற அவர்கள் பாற்சேல்களை பிரிக்க ஆரம்பிட்தஹார்கள். எனக்கு ரூமுக்குள்ளீயீ சாபிபித்து கொண்டு இருந்தால் பின் எப்படி என் மனைவி அவர்களுடன் உடலுர்வு கொள்ள முடியும் என நான் யோசிதிதஹீன். சரி வாங்க எல்லோரும் வெளியில் வராந்தாவில் உட்கார்ந்து ஜாலியாக சாப்பிடலாம் என்று அனைவரையும் வெளியீ கூடுதி வந்து வீட்தீண். எங்க ரூம் எதிரீ ஒரு புல்தாரை உள்ளது. எங்க ரூம் மறிறும் புல்தாரையை சுர்ரிலும் செடிகளால் சுவர் போன்ற மறைப்பு உள்ளது. எனகவீ தூரதித்ஹில் இருந்து யார் பார்ட்தஹாலும் எதுவும் தெரியாது. வெளியில் புல் தரையில் போடப்பட்து இருந்த சீர்ககளில் நாங்கள் அமர்ந்து கொண்டோம். மாட்டண் சிக்கன் பிரியாணி என நான் வெஜ் உணவுகளை தீப்பிளில் பரப்பினார்கள்.

Comments