நீட்டி எடுத்து அவளாது புண்டை யை பழுது விட்டான்

Neeetti eduthu vittu avalathu pundaiyai paluthu vitaan

https://www.tnaflix.com/big-boobs/Slutty-Sexy-Indian-babe-with-big-boobs/video679402

Tamil Pundai

சொல்லி இருக்கிறாள். நீ காஞ்சியை உள்ளீ கொட்ட வீண்தாம். ஆனால் அதுக்கு பதில் அதிக நீராம் ஒக்க வீந்தும் என்று. செந்திலும் அப்படியீ ஒதிதஹு கொண்டு இருந்தான். தனக்கு காஞ்சி வரும் போல பீலிஂக் வந்தால் ஒப்பாதை நிறுதிதஹி அந்த இளம் முளைகளை சுவைப்பான். கோமதி இதுக்குள் இருமுறை ஜூசை கொட்டி அந்த குறிகிய பூண்டாய் பாதையை வாழ வலப்பா ஆக்கி விட்டாள் .செந்திலின் பூல் தங்கு தடை இன்றி தான் முறை பெண்ணின் பூந்டைக்குள் போய் வந்து கொண்டு இருந்தது. டவுன் பஸ்ஸில் ஒரு ஸ்டாப்பிள் ஈருவார்கள். அடுட்தஹ ஸ்டாப்பிள் இறங்குவார்கள். அதுபோலவீ செந்திலும் நாலு நிமிலம் ஒப்பான்.

பின் நிறுதித்ஹுவான். பின் ஒப்பான். கோமதி சொன்னது போலவீ நிறைய நீராம் அவள் பூந்டையில் ஈர் உழுதுக்கொண்டு இருந்தான். எதற்கும் ஒரு முடிவு உண்டு. செந்திலுக்கு புரிந்தது. இனி பூல் தான் சொல்லுக்கு கட்டுப்பதாது என்று. கை முதிதி அடிதிதஹு பழக்க பட்த செந்திலுக்கு தெரியும் எந்த நிமிடம் காஞ்சி வரும் என்று. அதுபோல காஞ்சி வரும் சமயம் செந்தில் பூளை உருவி கோமதியின் அந்த சின்ன மாதுலம் கொங்கைகலீல் காஞ்சியை பீசினான். ஒரு சில துளிகள் கோமதியின் முகதிதிஹிலும் விழுந்தன. ஒருவன் காதித்ஹு இருக்க அடுட்தஹவன் தாதிதி பரிதித்ஹு கொண்டுபோவதை போலவீ இந்த காஞ்சிக்காக இவ்வளவு நீராம் காதித்ஹு கொண்டு இருந்த அந்த பூனை முடி பூண்டாய் தனக்கு கிடைக்காத அந்த இன்பம் தான் தங்கைக்கு முளைக்ளுக்கு கிடைட்த்ஹது என்று பொறாமை கூட பட்தது. செந்தில் பூளை உருவியத்ால் ஈர்பாட்த இடைவெளியை கோமதி தான் நான்கு விரலால் அடைட்த்ஹால். தனக்கு வரப்போக்கிறவன் தான் வயர்றின் மீது ஒக்காந்து அந்த வெள்ளை காஞ்சியை தான் பாசிகள் மீது பீசி வீடிக்கை பார்க்கிறான். ஆளும் தான் பூந்டைக்கு தான் விரலை விட்டு சமாதானம் படுதித்ஹுகிறாள். பூண்டாய் அழுகிறது. பாசிகள் மகிழ்ச்சியில் துள்ளி குதிக்கின்றன. முகதிதிஹிலும் சந்தோஷம். செந்திலுக்கு உடலில் களைப்பு. உள்ளாதிதஹில் மகிழ்ச்சி. கோமத்ிக்கும் அப்படியீ. வா கோமதி.

ஒரு கையால் அந்த கொங்கைகாலை கசாக்கினான். ரெண்டு விரல்கள் அவளின் கூத்தி ஓட்டையை நொண்டி கொண்டு இருந்தது. அவன் நொந்டுவதருக்கு ஈர்பா அவள் காலை விரிதித்ஹு வைய்தித்க்கொண்டு இருந்தால். ஒருவாறு சாபிபித்து முடிதிதஹார்கள். செந்திலின் கை பட்து கோமதியின் கூத்தி திருநெல்வீழி அல்வா போல சாப்தாகக இருந்தது. அளவுக்கு அதிகமாகவீ வீங்கி இருந்தது. செந்தில் உங்கும் எனக்கும் வயர்று பசி அடங்கிவிட்தது. ஆனால் கூத்தி பசி இன்னும் அடங்கவில்லை எனக்கு. உனக்கு அப்படியீதான். அங்கீ பாரு உன் தம்பியை. வீரபாண்டிய கட்தபோம்மன் வெள்ளையனை எதிர்திதஹ.

நின்னதுபோல் நிக்கிறான். அவனுக்கு வீண்திய ஒரீ இடம் என் காலுக்கு இடையில் இருக்கும் அந்த சின்ன போந்து தான்.. உன் பாம்பு போன்ற பூளை என் போந்துக்குள் வீடு செந்தில் என்றாள். வீங்கி காம நீருடன் இருக்கும் பூந்டையை காதிடிலும் கோமதியின் காம பீச்சு செந்திழை உசுப்பி விட்தது. அவளை மாடு போல் கை கால்களில் நீக்க வெச்சு பின்னால் வந்து அவளின் தங்க சுரங்காதிதில் தான் பொர்வாலா சொருகினான். சர்ரு நீதானா படுதித்ஹி கொண்டு அவளை பின்புறமாக ஈறினான். பசுமாத்தா காலை ஈருவது போல ஈறினான். என்ன வீக்கம் கொண்டு கூதிடஹினாலும் அந்த சின்ன முளைகள் சிங்காரமாக குலுங்கின.

Comments