அழகு அழகாகாய் இருக்கிறாள் இந்த ஆன்டி

Alaagu alagaai irukkiraal intha aunty

கழித்து உதித்து விட்டு அவள் மீஎது ஆடை எதையும் போடாமல் எனது கண்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுக்க அவள் துறந்து போட்டு கொடன்னு வந்து என் முன்னாடி நிற்கிறாள். முட்டி கொண்டு வந்த பூளை எனது இரு கைகளை போட்டு கஷ்ட பாட்டு அடக்கி கொண்டு விட்டு. அவளை எனது கட்டிலில் படுக்க வைத்து ஒக்குவதர் காக அவளை நான் தயார் செய்து வைத்தேன்.

Comments