இந்த ஆன்டி இற்கு இது தான் முதல் கை வேலை போல இருக்கிறது

Indha aunty yirkku ithu thaan muthal murai yaaga seiyyum kai velai pola irukkirathu

வரீன் சரி நீ கிளம்பு நம்ம அப்பறம் பாக்கலாம் சரிக்க வரீன் சரிதா இவ்வளவுதான் பீசித்து அவுங்க கிளம்பித்தான்க. அவுங்க போகும்போது அவுங்களின் பின்புறம் அசைந்த அசைவிருக்கீ என என் நெஞ்சம் அலை பாய துவங்க அதற்குள் அவுங்க அக்கதா என ஒரு நினைப்பு வர அதிலிருந்து மீண்டு வீடு வந்து சீர்ந்தீன். இப்படியீ நாட்கள் நகர என்னுடைய நான்காவது செமஸ்டர் தொடங்க ஆரம்பிட்தஹது. எங்க வீட்டில எப்பவும் சாதிடஹமாகதிதஹானிருக்கும் அதனால படிக்க கொஞ்சம் கஷ்டமாயிருக்க என் எண்னட்தஹைய் அப்பா புரிந்தீத்டார். ஆனா அம்மா அப்படியல்ல அவுங்களுக்கு நாடகம்தான.

எல்லாமீ. அதனால எங்கப்பா என்னை அக்கா வீட்டில் போய் பாடி என்றார் நான் விடாப் பிடியா மருதிதிஹிட்தீண். ஈனென்றாள் அங்கீ போனா பெரும்பாலும் குழந்தையுடன் விளையாடத் தான் தோணும் அதுவும் போக கொஞ்சம் போராடிக்கும் எங்க உடநீ அப்பா அதிள்லடா உங்கக்கா எப்பவும் குழந்தையா பக்கதிதஹு வீட்டில விட்தீட்துத்தான் வீலைக்கு போறா அவ வீழைசெய்யுமிதமும் பக்கதித்ஹுளததான். உனக்கும் தெரியுமில்ல நீ போணீயினா அங்க அமைதியாவும் இருக்கும் நல்லா படிக்கலாம். அப்டியீ குழந்தையும் பாதிதஹுக்குவீ. ரெண்டு வயசு குழந்தையிலதா எங்க நான் விடாப்பிடியா மருதிதிஹிட்தீண். நான் மாட்தீனென சொன்னதுக்கு இன்னொரு காரணம் என்னவென்றால் எங்க பெரியப்பா வீட்டிழீயீ அக்காவை வெறுதிதஹிட்டான்க இப்ப நான் போறது தெரிஞ்சா என் மீழீயூம் கோபப்படுவாங்க. ஆனாலும் அப்பா போறது அவுங்களுக்கு தெரியும். அதனால அப்பா மீள பெரியப்பாவுக்கு கோபம் இருக்காட்தஹான் செய்தது. இதை அப்பாவிடம் கீட்க அவரும் விட்தீதிதார். நானும் அப்பறம் பாதிதஹுக்கலாம்னு இந்த விசயட்தஹைய்யீ மறந்திீத்து செமஸ்டர்க்கு படிக்க ஆரம்பிதிதஹீன். எனக்கு இந்த செமஸ்டர் ரொம்பவும் எளிதா.

அமையா செமஸ்டர்களை நல்ல படியா முடிதிதஹீன். எப்பவும் வருடதிதிஹின் இரண்டாவது செமஸ்டருக்கு அதிக நாட்கள் விடுமுறை விடுவது வழக்கம். அதன்படி இந்த சேம்ஸ்தாரும் 25 நாட்கள் லீவு கிடைட்த்ஹது. எனக்கு ஒரீ சந்தோஷம் நண்பர்களுடன் ஜாலியா தியீட்தர் கிறவுண்தென சுதிடஹலாமென ஆய்தியா போதுதிறுந்த எனக்கு என் ஆய்தியாவுள இடி விழுந்த மாதிரி என் நண்பர்கள் பலரும் ஊருக்கு போயிட்தான்க. எனக்கும் போராதிக்க ஊருக்கு போகலாமென ரெண்டாம் நாழீ கிளம்பி எங்க பாத்தி வீத்திர்கு வந்தீன். அது ரொம்பவும் கிராமம் அதனால எனக்கு வந்தன்னைக்கீ போராதிக்க ஆரம்பிட்தஹது. அதனால ரெண்டு நாள் தாங்கிட்டு வீத்திர்கு புறப்பட்து வந்தீட்தீண். எங்கப்பாவோ வீரெங்காவது போய் வாடா எங்க எனக்கு எங்கயும் போக பிடிக்கலை. உடநீ அப்பா ஈந்தா அக்கா பக்கதித்ஹில தானீயிருக்கா போயி ரெண்டு நாள் தாங்கிட்டு வரலாம்லா எப்படிப்பா பெரியப்பாவுக்கு தெரிஞ்சா வீடுதா நான் பாதிதஹுக்கரீன் என என்னை கிளம்ப சொன்னாங்க. நானும் பாவம் பாதிதஹிட்து வந்திடலாம்னு கிளம்பரீன்னு சொன்னீன். அப்பாவோ ரெண்டு நாள் தாங்கர மாதிரி திரஸ்செதுதித்ஹிட்து போயித்து வாடா. உங்க பெரியப்பாவுக்கு தெரியாம நான் பாதிதஹுக்கரீன் எங்க நானும் தைரியமாக புறப்பட தயாராணீன். அடுட்தஹ நாள் அம்மா மாட்டண் செய்யகறீணெண்க சாபிபிடதுதிது போகலாம்னு முடிவு பண்ணி இருந்தீன். அதீ மாதிரி அடுட்தஹ நாள் மதியப் மாட்டண் சாபிபிடதுதிது மாலையாட்த அக்காவின் வீட்தையதைய வீடு பூத்தியிருந்தது.

Comments