எதிர் வீட்டில் நச்சுனு ஒரு சரமாக ஒரு மங்கை

Ethir veetil nachunu semma figure pennai othu eduthaan

அந்த நாளுக்காக நான் ஈங்கியிருந்த நாளில் ஒரு நாள் எனக்கு கிடைட்த்ஹது ஒரு யோகம். எனக்கு தெரியும் அவளுக்கும் காம ஆசை அதிகம்ன்ஞு ஆனால் பயதிதஹில் நானாக எந்த முயற்சியும் எடுக்க வில்லை. என்ன முப்பது வயதாக்கியும் இன்னும் கல்யாணம் நடக்கல அவளுக்கு. ஒரு நாள் அவள் என்னை சிஸ்ததிதிஹில் தாவுட் என்று அழைட்தஹால். நானும் அருகில் செல்ல அங்கீ ர் ர் சைட் ஒப்ன்ல இருந்துச்சி அதில ஒரு சுன்ணி படம் இருந்தது. அதை காததி இது மாதிரி படம் வீர எந்த வெப்சாதில ஸார் கிடைக்கும்ண்ணா. அவள் சுன்ணி ஆசையை கண்டு திகைட்தஹ நான் கிடைட்தஹ சான்சை சரியா பயன் படுட்தஹநும்ன்ணு என்ன வினிதா இத ஈண் பொட்தோழ பார்திதஹுட்டு நீரிலயீ பாக்கலாமீ என்று நான் சொல்ல எப்பபடின்னு தெரியாதவள் போல அவள் கீட்கக. என்னை பார்ட்தஹா ஆம்பிலைய தெரியாளியா வினிதாண்னு நான் கீட்க தெரியும் ஸார் உங்ககிட்த எப்படி கீக்கிறதுண்னு தெரியாமத்ான் இப்படி கீட்டீன்னு சொல்லிட்து நான் உங்க சுன்னிய பாக்கலாமண்னு கீட்தால். ஓ தரளாமா பாக்கலாமீ. ஆனா.

அதுக்கு முன்னாடி உன் சுடிதார் சால கலட்டி போடடுது உன் சுடிதார் மீள் பத்தாந கலட்டி வீடு அப்பத்தான் என் சுன்ணி இந்த படதிதிஹுல இருக்க மாதிரி பெரிசாக்கும்ன்ணு சொன்ன வீக்கதித்ஹுல அவ சால கலட்டி எறிந்து விட்டு ஒண்ணுக்கு ரெண்டு பூத்தோனை கலட்டி விட அவள் மூலை மீதுகள் அழகா தரிசனம் தர என் சுன்ணி விறைதிதஹு தாண்டவம் ஆட ஆரம்பிட்தஹது. இப்போ என் ஜிப்பா நீயீ கலட்டி பாருநினு நான் சொல்ல அதீ வீக்ககதிதஹில் என் பீண்தோடு என் சாமானா தடவி பார்திதஹு ரசிதிதஹு விட்டு என் ஜிப்பா திறந்து ஜாத்திக்குள் புதைதிதஹு நின்ற என் சாமானை எடுதித்ஹு என் ஆறு இன்ஸ் பூளை கண்டு வியந்து பார்திதஹுக்கொண்டிருந்தால். ஒரு ஆணின் சுன்னியை முதன் முதலில் இப்போதுதான் பார்க்கிறாள் போல. அவள் கை பட்தததும் என் சுன்ணி இன்னும் விறைதிதஹு துடிக்க ஆரம்பிட்தஹது. பார்ட்த்ஹது போதும் வினிதா என் சுன்னிய உருவி விட்டு உன் வாயில வச்சி உம்புடிண்னு சொல்ல கொஞ்சம் வெட்கதித்ஹுதான் என் சுன்னியின் தொலை உரிதிதிஹு மொட்டையை வெளிப்பட செய்து நாக்கினாள் லீசாக நக்க ஆரம்பிட்தஹால். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிக்கொண்டீ என் சுன்னியை அவள் வாயினுள் வித்துக்கொண்டிருந்தால். நானும் அதார்க்கு ஈரிரார் போல அவள் தலை பிடிதிதஹு அழுதிதஹி அழுதிதஹி இழுதிதஹீன். வினித்ாவின் வாய் வண்ணாதிதஹில் என் உடல் சிலிர்க்க ஆரம்பிட்தஹது. நான் நின்றுகொண்டிருக்க அவள் சீரில் உட்ககார்ந்து குனிந்தபடி என் சுன்னியை பிடிதிதஹு உம்ப அவள் பின்னால் அவள் அகன்ற குந்திகள் என் கைகளை தழுவ அழைட்தஹான. என் கைகளின் வெகுநாள் ஆசையை நிறைய்வீர்ர மெல்ல குணிந்ட்த்படி அவள் இரு குந்திகளை சுடிததாருடன் தாடவா ஆரம்பிதிதஹீன்.

Comments