கட்டி புரண்டி கொடன்னு இருக்கும் காட்டில் ஒடித்து

Katti purandu kondu irukkum pothu ennudaiya kattil odaithathu

தினமும் ஒத்து போட்டு கொடன்னு இருந்த பின்னர் எனது பூளை யும் அவளது புண்டை யை யும் பிடித்து ஒத்து ஒத்து எனது காதிலியேஒடித்து பொய் விட்டது.

Comments