ஹோட்டல் ரூமில் என் பூளை சாய்த்து விட்டால் இவள்

Hotel roomil vaithu aval en poolai saaithu vitaal

 

https://www.tnaflix.com/indian-porn/Aruna/video308449

நீண்ட நீராம் கூதித்ஹி ஜூஸ் கொட்டு. போன தடவை போலவீ இந்த தடவையும் நீ குதித்து . அடுட்தஹ முறை வீறு வித போசில் ஒக்கலாம். நான் சொல்லி தருகிறீன் என்றாள். அந்த இளம் மாப்பிள்ளை ரெண்டாவது முறையாக நீண்ட நீராம் தான் மாமியாரின் வயலில் உழுது தண்ணி பாசினான். ஒதிதஹ களைப்பில் இருவரும் கொஞ்ச நீராம் ரெஸ்ட் எடுதித்து  கொண்டார்கள். சூரீஷ். நீ சூப்பரா ஒக்கரீ. என் பெண் கொடுதித்து  வைய்ட்தஹவள். சரி ரெண்டு முறை எல்லோரும் ஒப்பத்து போல ஒதிதது  விதிடோம். இந்த முறை அப்படி வீண்தாம். மீளும் நீயும் வைஜயந்தியும் பொதுவாக எல்லோரும் ஒப்பாதை போலவீ ஒப்பீங்கள அல்லது வித வித போசிசானில் ஓப்பெண்கலாண்ணு கீட்தால். சூரீஷ் சொன்னான் பெரும்பாலும் எல்லோராய்போழாத்தான் ஒப்போம். ஒரு சில சமயம் மட்தும் வீறு விதமாக ஒப்போம். சுமா சொன்னாள் போரும் சூரீஷ்.

நான் வீறு வித போஸீ சொல்லி தருகிறான். அப்படி ஒக்கலாம். நீ இதீ போசை என் பெண்ணை ஒக்கும்போது கூட கதை பிடிக்கலாம். எப்போதுமீ ஒரீ மாதிரி போசில் ஒதிதஹால் போர் அடிக்கும்.தான் மாமியார் இப்படி செக்ஸா அலசுவதை கீட்தவுடன் சூரீஷ் இப்பவீ இப்படி இருக்கிறாளீ. கணவனுடன் ஒதிதஹ போது அவனை எப்படி பாடு படுதித்ஹி இருப்பாள் என்று கற்பனை பண்ணி பார்ட்தஹான். இருவரும் அடுட்தஹ ஷாத்தூக்கு தயாராக இருந்தார்கள். சுமா சோணகனான் சூரீஷ் நான் மந்தி போட்துகொண்டு கை மறிறும் கால்களில் நிற்கிறீன். பெத்தின் கொடியில் இருக்கீன். நீ தரையில் நின்று கொண்டு என் பின்னால் வந்து உன் கஜக்கொளை இந்த மாமியாரின் சந்தில் விட்டு குடை. மாமியார் சொன்னபடி அவள் பின்னால் நின்று அவளின் கால்களை இன்னும் கொஞ்சம் விரிதித்து  தான் ஆய்த்ட்தஹைய் அந்த வளர்ந்த அப்பதிதஹில் சொருகினான். தனது இடது காலை தூக்கி.

அவள் முகாதிடிஹூக்கு பக்கதிதஹில் வைய்ட்தஹான். சுமா அவனின் கால் கட்தைய் விரலை அப்பீன்னால். ஒரு பெண் எப்படி ஆணின் பூளை சாப்புவார்களோ அது போல் சப்பினால். இதனால் சூரீஷ் வெறி கொண்டு அவளை பின் பக்கதிதஹில் இருந்து ஆடு மாடு ஒப்பத்து போல ஒதிதஹான். இந்த போஸீ அவனுக்கு ரொம்ப பிடிதிதது  இருந்தது. பதிதது  நிமிடம் ஒதிதது  மூணாவது முறையாக தான் காஞ்சியை மாமியாரின் பூந்டைக்கு தானம் பண்ணினான். இந்த வளர்ந்த பூந்டையும் வளரும் பூழும் அன்று இரவு திரும்பவும் மூணு முறை வேவீரு போசில் ஒதிடஹான. கடைசில் தான் மாமியாரின் ஆப்பாதிதஹில் பொங்கி வழிந்த தான் காஞ்சியை துடைதிதது  விட்டு சூரீஷ் தூங்கினான்.

ஊர்மிழாவின் பொராத காலமோ என்னோவோ தெரியவில்லை. இந்த தடவை யாரும் எதிர் பார்க்காத வண்ணம் கந்தசாமி நாழீ நிமிடதிதிஹில் காஞ்சியை கொட்டி வீட்தாண். மீள் நோக்கி இருக்கும் பூலில் இருந்த வந்த காஞ்சி கீழ நோக்கி பாய்ந்தது. ஊர்மில்லாவின் பூண்டாய் வழியாக தரையில் சோட்தியது. பின் ஊர்மிலா இறங்கினாள். மூணு முறை ஒதித்து ம் ஊர்மிழாவின் பூண்டாய் சரவண பவன் ஹோட்டால் பூரி போல ஒப்பியீ இருந்தது. மீண்டும் இரு முறை ஒதிதது .

Comments