இவளுக்கு பிரா வாங்கி கொடுத்து பத்தாது

Ivalukku bra vaangi koduthu pathaathu

Bra Avukkiraal

காலேஜ் யில் ஒரு போட்டி ஐந்தே பெண் தனது பிரா வை கட்டி. அப்பறம் அதை அவுத்து போட்டு யாவர்ளது முலை யை எடுத்து காம்பிக்கிரார்கள் என்று அதில். பல பெண்கள் வர வில்லை. கொஞ்ச பெண்கள் வெட்க பட்டு கொண்டு தங்களது முலை யை கூட காட்டா சம்மதிக்க வில்லை. ஆனால் ஒரு ஒரு பெண் மட்டும். இவளது காம சாமான்கள் எவளவு அற்புத மாக இருக்கிறது என்பதை எங்களுக்கு கட்டட வேண்டும் என்பதற் காக. இவளது சுகம் தரும் சாமானை அவளது நண்பர்கள் எல்லாருக்கு கட்ட்டலாம் என்பதை இவள் தீர்மானம் செய்து விட்டால். அதை தான் இந்த வீடியோ வில் நீஎங்கள் காண இருக்கிறீர்கள். இவளது சுண்ணி யின் இவளது புண்டை இற்கு மூடு ஈஎரி வந்து விட்டது. அத நாலா இவளது மோலை யை அவுத்து கட்டி கொண்டு எல்லாத்தையும் வெளி படை யாக கட்டுகிறாள். அதில் என்ன ஒரு ஆனந்தம் இவளை காணும் பொது. செக்ஸ் சுகம் என்றால் இப்படி இருக்கும் இன்பத்தை இவளிடம் இருந்து நீஎங்கள் நல்ல தெயர்த்ந்து கொள்ளலாம். எல்லாத்தையும் இவள் மிகவும் வெளி படை யாக வைத்து இருக்கும் தன்மை தான் மிகவும் பிடித்து இருக்கிறது இவளிடம்.

இவளை இப்படிதே என்னும் நிறுத்த வில்லை. அதையும் தாண்டி. இவளது மோலி காம்பு களையும் கடி பார்பவர்களுக்கு என்னும் வெறி எதுகிறாள். இவளது தைரியம் எல்லா பெண்களிடமும் இருந்தால் என் பசங்கள் தங்களை சுத்தி கொண்டு இருக்கிறார்கள். ரோமச நாள் இவர்களை வுசார் செய்த வுடன் மேட்டர் போட ஆரம்பித்து விடுவது தான். ஆரம்பட்டிஹில் இவள் கொஞ்சம் தங்களினால். அப்பறம் வீக மாக இவள் போட்டு இருந்த மீயல் ஆடையை அவுத்து விட்டு. கொஞ்ச நீரத்தில் இவளது பிரா வெள்ளை யாக இருந்தது. அந்த நேரத்தில் இருக்கும் போதே அங்க இருக்கும் பசங்களுக்கு வெள்ளை யாக தங்களது குஞ்சில் இருந்து வந்து விடும் அந்த தருணத்தில். வெள்ளை யாக இருக்கும் இருந்த இவளது பிரா கீழே குனிந்த படியே அவுத்து போடுகிறாள். இவள் முலை முழுவது மாக தெரிய. எயவளது.

ஆனந்த சிரிப்பை கொண்டே ஒரு கையை வைத்து கொடன்னு இவள் அதை மூடி கொள்கிறாள். அப்பறம் தான் மூடு என்னும் அதிகம் ஆகிகிறது. அடுத்த தாக இவள் கீழே போட்டு இருக்கும் இவளது பண்டை அவுத்து போட்டு விடுவாள் என்று ஆர்வ மாக பரர்த்து கொண்டு இருக்கும் பொது. அந்த வீடியோ வை இவள் நிறுத்தி விட்டு. அடுத்த தாக இவளுக்கே மூடு வட்ன்ஹு கை அடிக்க தொடங்கி இருபால் போல தூனுகிறது. செக்ஸ் சுகத்தை அள்ளி அள்ளி தரும் இது மாதிரி பெண்கள் தான் இப்போது இருக்கும் பசங்களுக்கு தோழி யாக வர வேண்டும் என்று அவர்கள் ஆசை படுகிறார்கள்.

 

 

Comments